Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5395/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5395/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn thuế NK đối với việc sản xuất
xe ôtô chuyên dùng đô thị

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005

Kính gửi :

- Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn
(262 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1004/CV-SC ngày 29.11.2005 của Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với việc sản xuất ôtô chuyên dùng đô thị, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 24/6/2002 Bộ Tài chính ban hành công văn số 6271 TC/TCT hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu đối với việc sản xuất xe ôtô chuyên dùng đô thị, công văn này vẫn còn hiệu lực thi hành.

2. Thủ tục hoàn thuế đối với việc sản xuất xe ôtô chuyên dùng đô thị sản xuất từ xe nền thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 3.2 công văn số 6271 TC/TCT ngày 24/6/2002 nêu trên.

3. Theo hướng dẫn tại Mục IV - Phần B Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 hướng dẫn về việc phân loại hàng hóa theo Danh Mục hàng hóa, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu, đề nghị Tổng công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5395/TCHQ-KTTT ngày 19/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với việc sản xuất xe ôtô chuyên dùng đô thị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.300

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!