Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5387/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 19/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5387/TCHQ-GSQL
V/v: tạm nhập xe ôtô về tự bảo quản

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  văn phòng đại diện tổ chức dịch vụ phát triển Đức tại Hà Nội

Phúc đáp công văn đề ngày 24/11/2005 của Văn phòng Đại diện Tổ chức Dịch vụ Phát triển Đức (DED) tại Hà Nội về đề nghị trong khi chờ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 01 xe ôtô cũ (biển số 80NN-19116) cho phép Văn phòng được tạm nhận về tự bảo quản 01 xe ôtô Toyota Land Cruiser Prado mới 100%, chiếc xe này được chuyển về cảng Hải Phòng theo vận đơn số NYKSTACN 72657, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tránh lưu kho bãi, Tổng cục Hải quan đồng ý để Văn phòng DED tại Hà Nội được tạm nhận về tự bảo quản chiếc xe ôtô Toyata mới nêu trên với điều kiện Văn phòng có văn bản cam kết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tạm nhận xe mới về bảo quản, Văn phòng phải hoàn tất thủ tục chuyển nhượng chiếc xe cũ theo quy định. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng xe cũ, Văn phòng được hoàn thành thủ tục hải quan đối với chiếc xe đã tạm nhận về tự bảo quản để sử dụng.

Đề nghị Văn phòng DED liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP Hà Nội để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục tạm nhận xe về tự bảo quản theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Văn phòng DED tại Hà Nội được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5387/TCHQ-GSQL ngày 19/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị trong khi chờ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 01 xe ôtô cũ (biển số 80NN-19116) cho phép Văn phòng được tạm nhận về tự bảo quản 01 xe ôtô Toyota Land Cruiser Prado mới 100%

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.384

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!