Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5378/TCHQ-TXNK năm 2013 thời hạn nộp thuế xuất khẩu theo Luật 21/2012/QH13 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5378/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 11/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5378/TCHQ-TXNK
V/v: thời hạn nộp thuế xuất khẩu theo Luật số 21/2012/QH13

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

Tổng Công ty thăm dò Khai thác Dầu khí.
(Tầng 26, tòa nhà Charm Vit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2583/TDKT-KTKT ngày 30/8/2013 của Tổng Công ty thăm dò Khai thác Dầu khí về thời hạn nộp thuế đối với dầu thô xuất khẩu theo quy định tại Luật số 21/2013/QH13. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Những vấn đề kiến nghị của Tổng Công ty thăm dò Khai thác Dầu khí, Tổng cục Hải quan đã tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính để hướng dẫn cụ thể tại Thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC .

Riêng kiến nghị không tính lãi chậm nộp đối với các lô hàng xuất bán trước 15/7/2013, đề nghị Tổng Công ty thăm dò Khai thác Dầu khí thực hiện theo đúng quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính, công văn số 3817/TCHQ-TXNK ngày 11/7/2013 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty thăm dò Khai thác Dầu khí được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5378/TCHQ-TXNK năm 2013 thời hạn nộp thuế xuất khẩu theo Luật 21/2012/QH13 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.725
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7