Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5350TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 16/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5350TCHQ-GSQL
V/v: than xuất khẩu
 

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan Quảng Bình

Trả lời công văn số 348/HQQB-NV ngày 07/12/2005 của Cục Hải quan Quảng Bình đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với than xuất khẩu theo dạng xuất khẩu biên giới, xuất khẩu tiểu ngạch, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thông tư số 02/2001/TT-BCN ngày 27/04/2001 của Bộ Công nghiệp quy định việc xuất khẩu than: Doanh nghiệp ngoài Tổng công ty Than Việt Nam được xuất khẩu dưới hình thức xuất ủy thác cho các doanh nghiệp thành viên có chức năng xuất khẩu than cho Tổng công ty Than Việt Nam hoặc xuất than do Tổng công ty bán cho để xuất khẩu. (Thông tư số 04/2005/TT-BCN ngày 02/8/2005 của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản giai đoạn 2005 - 2010, vẫn giữ quy định này).

Căn cứ quy định trên, Tổng cục đã có văn bản số 2016/TCHQ-GSQL ngày 25/5/2005 yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo hải quan cửa khẩu khi làm thủ tục cho than xuất khẩu cần yêu cầu doanh nghiệp xuất trình văn bản của Tổng công ty Than Việt Nam bán cho doanh nghiệp để xuất khẩu.

Theo cơ chế điều hành xuất nhập khẩu hiện hành thì chính sách quy định chung, không phân biệt xuất, nhập khẩu kinh doanh hay xuất, nhập khẩu phi mậu dịch.

Yêu cầu Cục Hải quan Quảng Bình thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 2016/TCHQ-GSQL ngày 25/5/2005 của Tổng cục Hải quan.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tcty Than VN;
- Lưu: VT, GQ (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5350 TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với than xuất khẩu theo dạng xuất khẩu biên giới, xuất khẩu tiểu ngạch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.478

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167