Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5342/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5342/TCHQ-KTTT
V/v: Bù trừ tiền thuế nhập khẩu
 

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi

- Cục hải quan Hải Phòng 
- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh 
- Công ty cổ phần Kartenex 
(7F6 Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội)

Trả lời công văn số 97/CV ngày 29/11/2005 của Công ty Cổ phần KARTENEX về việc: xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về nộp thuế tại Cục Hải quan Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quyết định hoàn thuế số: 206/SB/QĐ/HT-KT ngày 16/11/2005; Căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn thuế và nợ thuế để tiến hành bù trừ các khoản Công ty còn nợ thuế XNK tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ, nếu Công ty Cổ phần KARTENEX vẫn còn thừa tiền thuế, thì Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xác nhận số thuế nhập khẩu còn được hoàn gửi Cục Hải quan Hải Phòng.

Cục Hải quan Hải Phòng căn cứ xác nhận của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế hàng nhập khẩu của Công ty Cổ phần KARTENNEX, để tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào đúng số còn nợ thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng phù hợp với quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần KARTENNEX biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, để được giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT(3bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5342/TCHQ-KTTT ngày 15/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về nộp thuế tại Cục Hải quan Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.331

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214