Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 534/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 534/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 30/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 534/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng
- Công ty Thăng Long
(Số 99 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 43/TL/XNK ngày 14/01/2011 của Công ty Thăng Long (MST: 0100110856) về đề nghị cho làm thủ tục nhập khẩu và thông quan lô hàng nhập khẩu Loa pin cầm tay, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong thời gian chờ xem xét giải quyết miễn phạt chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với lô hàng nhập khẩu 30 xe ôtô cho Tổng cục Cảnh sát (số tiền: 662.742.888 đồng), để tạo điều kiện cho Công ty trong hoạt động xuất nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng xem xét cho Công ty Thăng Long được làm thủ tục nhập khẩu lô hàng Loa pin cầm tay đã về tới cảng Hải Phòng theo vận đơn số: EPVH00300074 ngày 25/12/2010 thuộc hợp đồng nhập khẩu số 188A/TL ngày 20/12/2010, với điều kiện:

- Ngoài số nợ phạt chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nêu trên, Công ty không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác;

- Lô hàng mới phát sinh đủ điều kiện nhập khẩu đồng thời phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

- Công ty có văn bản cam kết thực hiện quyết định cuối cùng của Bộ Tài chính về số tiền phạt chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nêu trên;

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Công ty Thăng Long biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 534/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.882
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253