Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5338/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 26/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5338/TCHQ-GSQL
V/v thay đổi cửa khẩu xuất

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị

Tiếp theo công văn số 4985/TCHQ-GSQL ngày 11/10/2011 của Tổng cục Hải quan, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc Công ty TNHH MTV Đình Hùng đề nghị được thay đổi cửa khẩu xuất đối với lô hàng đường tinh luyện của Công ty (lô hàng này được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan KTM Lao Bảo theo tờ khai số 161/XK/KD/KTM-NN/M001 ngày 22/8/2011, đã hoàn thành thủ tục hải quan, hồ sơ và hàng hoá đã được niêm phong và chuyển đến cửa khẩu xuất thì trên tờ khai: Móng Cái - Quảng Ninh, nhưng nay do đối tác nước ngoài yêu cầu nhận hàng tại cửa khẩu Lý Vạn - Cao Bằng), Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Việc xuất hàng hoá là đường tinh luyện qua cửa khẩu Lý Vạn - Cao Bằng: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị hướng dẫn Doanh nghiệp liên hệ với UBND tỉnh Cao Bằng để được xem xét, giải quyết theo quy định tại mục 2, Phần III Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT BTC-BGTVT-BNN&PTNN-BYT-NHNN ngày 31/8/2008 của Liên Bộ Công thương - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Y tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh Cao bằng, Cục Hải quan các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ninh, Cao Bằng chỉ đạo các Chi cục Hải quan liên quan thực hiện thủ tục đối với hàng hoá xuất khẩu chuyển cửa khẩu thay đổi cửa khẩu xuất như sau:

- Trên cơ sở văn bản thông báo thay đổi cửa khẩu xuất hàng của đối tác nước ngoài, văn bản đồng ý cho xuất khẩu qua cửa khẩu Lý Vạn của UBND tỉnh Cao Bằng và văn bản đề nghị của Công ty TNHH MTV Đình Hùng: Chi cục Hải quan KTM Lao Bảo ghi ý kiến vào văn bán đề nghị thay đổi cửa khẩu xuất của Công ty, chuyển cho Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Cục Hải quan Quảng Ninh làm thủ tục chuyển cửa khẩu đối với lô hàng trên đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà - Cục Hải quan Cao Bằng theo quy định.

- Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà thực hiện nhiệm vụ của Hải quan cửa khẩu xuất hàng đối với hàng hoá xuất khẩu chuyển cửa khẩu, lập 03 Bảng thống kê biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu: 01 bản gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, 01 bản gửi Chi cục Hải quan KTM Lao Bảo, 01 lưu tại Chi cục để theo dõi.

Các Chỉ cục Hải quan nêu trên phối hợp, trao đổi thông tin để đảm bảo lô hàng thực xuất theo đúng quy định.

3. Hàng hóa xuất khẩu phải đảm bảo đúng quy định về chính sách mặt hàng và chính sách thuế hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết, thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5338/TCHQ-GSQL ngày 26/10/2011 về thay đổi cửa khẩu xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.742

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!