Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5337/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5337/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế GTGT hàng nhập khẩu phục vụ Quốc phòng

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005

Kính gửi :

- Bộ quốc phòng
- Cục hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 6051/BQP ngày 21/11/2005 của Bộ Quốc phòng về việc không thu thuế GTGT cho hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho Quốc phòng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 19, Mục II, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, thì Vũ khí, khí tải (kể cả vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng) chuyên dùng phục vụ cho Quốc phòng nhập khẩu thuộc diện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc nhập khẩu theo hạn ngạch hàng năm được Chính phủ phê duyệt thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Căn cứ xác nhận của Bộ Quốc phòng tại công văn số 3734/BQP ngày 29/7/2004 và xác nhận tại công văn số 6051/BQP ngày 21/11/2005 là lô hàng trên Công ty ERESSON nhập khẩu để phục vụ chương trình đặc biệt của Quốc phòng, nhập khẩu theo chỉ tiêu nhập khẩu miễn thuế của Bộ Quốc phòng. Do vậy, lô hàng nhập khẩu của Công ty ERSSON đã được Tổng cục Hải quan cho miễn thuế nhập khẩu theo tờ khai số 1926/NK/KD/NNB ngày 17/6/2004; số 2518/NK/KD/NNB ngày 3/8/2004; số 2348/NK/KD/NNB ngày 21/7/2004 tại Chi cục Hải quan sân bay Nội Bài - Cục Hải quan thành phố Hà Nội không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Bộ Quốc phòng và Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5337/TCHQ-KTTT ngày 15/12/2005 của Tổng Cục Hải quan về việc không thu thuế GTGT cho hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho Quốc phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.441

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!