Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5335/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5335/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế NK linh kiện xe chở khách hiệu TRANSINCO

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2956/HQTP-NV ngày 09/9/2005 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc miễn thuế nhập khẩu mặt hàng bộ linh kiện lắp ráp xe ôtô chở khách loại 80 chỗ ngồi mang nhãn hiệu TRANSINCO do Công ty cổ phần cơ khí giao thông (TRACOMECO) nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ ý kiến trả lời của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 7523/BGTVT-TCCB ngày 28/11/2005 thì Công ty cổ phần cơ khí - xây dựng giao thông là đơn vị thành viên của Tổng công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam. Dây chuyền sản xuất xe khách và các công trình phụ trợ Nhà máy ôtô Tracomeco của Công ty có công suất 3.000 xe khách một năm, gồm có ôtô khách TRANSINCO và ôtô khách thành phố TRANSINCO.

2. Theo Quyết định số 3280/QĐ-BGTVT ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thì các doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam sản xuất ôtô khách từ 25 chỗ ngồi trở lên mang nhãn hiệu TRANSINCO được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư và chính sách hỗ trợ phát triển quy định tại các Quyết định số 1223/QĐ-TTg ngày 11/9/2001 và số 493/QĐ-TTg ngày 09/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các vật tư, phụ tùng và sản phẩm bán chuyên dùng cần nhập khẩu để sản xuất ôtô chở khách từ 25 chỗ ngồi trở lên mang nhãn hiệu TRANSINCO do Công ty nhập khẩu thuộc Danh mục do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành để thực hiện các Quyết định số 1223/QĐ-TTg ngày 11/9/2001 và số 493/QĐ-TTg ngày 09/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ được miễn thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt đến hết ngày 31/12/2005. Theo đó, khi hàng hóa nhập khẩu, cơ quan hải quan không thu thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt (không phải ra quyết định miễn thuế) và ghi rõ số thuế được miễn, văn bản chính sách áp dụng trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (Bộ TC);
- Lưu: VT, KTTT (5 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5335/TCHQ-KTTT ngày 15/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu mặt hàng bộ linh kiện lắp ráp xe ôtô chở khách loại 80 chỗ ngồi mang nhãn hiệu TRANSINCO do Công ty cổ phần cơ khí giao thông (TRACOMECO) nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.422

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3