Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5333/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5333/TCHQ-KTTT
V/v:Giá tính thuế xe chuyển nhượng

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005


Kính gửi : Cục hải quan Bình Định

Trả lời công văn số: 1000/HQBĐ-NV ngày 25/11/2005 của Cục Hải quan Bình Định về việc xác định giá tính thuế đối với 03 xe ô tô IFA chuyển nhượng do thay đổi Mục đích sử dụng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan Bình Định xác định giá tính thuế 03 xe ô tô IFA chuyển nhượng nêu trên theo hướng dẫn tại Điểm 1.1.2.3.4 Mục I phần II/B thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính; công văn số: 5782/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004; công văn số: 5784/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004 của Tổng cục Hải quan.

Về khiếu nại của doanh nghiệp, yêu cầu Cục Hải quan Bình Định xem xét và giải quyết theo thẩm quyền quy định.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Định biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5333/TCHQ-KTTT ngày 15/12/2005 của Tổng Cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế đối với 03 xe ô tô IFA chuyển nhượng do thay đổi mục đích sử dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.497

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!