Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5332/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5332/TCHQ-KTTT
V/v: Giải quyết vướng mắc khi thực hiện
tham vấn nhanh trong thời gian làm thủ tục Hải quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan Lạng Sơn

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 726/HQLS-NV ngày 18/8/2005 của Cục Hải quan Lạng Sơn phản ánh về vướng mắc trong quá trình thực hiện tham vấn nhanh theo công văn số 913/ TCHQ-KTTT ngày 11/3/2005 của Tổng cục Hải quan. Về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục đang soạn thảo quy trình mới, Tổng cục ghi nhận những ý kiến trong quá trình soạn thảo quy trình mới. Khi chưa có công văn thay thế yêu cầu Cục hải quang Lạng Sơn thực hiện tham vấn nhanh theo đúng hướng dẫn tại công văn số 2748/TCHQ-KTTT ngày 3/7/2005 và công văn 913/TCHQ-KTTT ngày 11/3/2005.

Trường hợp người đi làm thủ tục Hải quan không phải là người trực tiếp ký kết hợp đồng, không nắm vững về việc thỏa thuận đến trị giá khai báo của hàng hóa nhập khẩu thì Cục Hải quan Lạng Sơn yêu cầu người đi làm thủ tục Hải quan thông báo về Doanh nghiệp cử người có trách nhiệm đến làm việc trực tiếp với cơ quan Hải quan.

Tổng Cục Hải quan thông báo cho Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5332/TCHQ-KTTT ngày 15/12/2005 của Tổng Cục Hải quan về vướng mắc trong quá trình thực hiện tham vấn nhanh theo công văn số 913/ TCHQ-KTTT ngày 11/3/2005 của Tổng cục Hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.352

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!