Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 533/TCHQ-GSQL về việc sử dụng kết quả phân tích giám định hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 533/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 01/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 533/TCHQ-GSQL
V/v: Sử dụng kết quả phân tích giám định hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 56/CV ngày 15/12/2007 của DNTN SX-TM Trường Thoại khiếu nại áp mã HS đối với mặt hàng nhập khẩu là tấm cách nhiệt, cách âm có thành phần chính là MgO và các chất khoáng được làm thủ tục tại Chi cục Hải quan KV1 và Chi cục Hải quan KV4 thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Sau khi nhận được công văn số 095/HQTP-NV ngày 14/01/2008 của cục Hải quan TP Hồ Chí Minh báo cáo việc phân loại mặt hàng nhập khẩu trên của Công ty và xem xét bộ hồ sơ gửi kèm công văn 095/HQTP-NV nêu trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh kiểm tra lại việc nhập khẩu mặt hàng tấm cách nhiệt, cách âm có thành phần chính là MgO và các chất khoáng của Công ty Trường Thoại tránh để tình trạng cùng một mặt hàng nhập khẩu nhưng áp mã số khác nhau. Trường hợp hàng hóa đã có kết quả xác định của cơ quan giám định chuyên ngành và Chi cục Hải quan chấp nhận thì căn cứ vào kết luận phân tích giám định để xác định mã số theo qui định tại tiết b, c điểm 3.1 khoản 1 Mục III Phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không yêu cầu doanh nghiệp phải giám định đối với mặt hàng được làm thủ tục nhập khẩu thường xuyên, đã được phân tích giám định. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp khai sai mã số hàng hóa đối với mặt hàng đã được xác định mã số hàng hóa ở lần nhập trước thì căn cứ Điều 14 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ để xử lý.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- DNTN Trường Thoại (thay trả lời);
- Lưu VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 533/TCHQ-GSQL về việc sử dụng kết quả phân tích giám định hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.299
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110