Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5323 TCHQ/KTTT ngày 23/10/2003 của Tổng cục Hải quan về việc bù trừ tiền thuế nhập khẩu

Số hiệu: 5323TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 23/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5323 TCHQ/KTTT
V/v Bù trừ tiền thuế NK.

Hà Nội ngày 23 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Nam Thái Bình
 (356 Phố Huế - Hà Nội)
- Cục Hải quan Lạng Sơn
- Cục Hải quan Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 20/CV ngày 06 tháng 10 năm 2003 của Công ty TNHH Nam Thái Bình về việc xin bù trừ thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Lạng Sơn Căn cứ quyết định điều chỉnh thuế số 08 QĐ/ĐC ngày 08 tháng 01 năm 2003; số 88 QĐ/ĐC ngày 01 tháng 3 năm 2003 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Cục Hải quan Lạng Sơn để ra quyết định hoàn thuế số thuế nhập khẩu Công ty đã nộp vào Ngân sách nhà nước; Căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15 tháng 9 năm 2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn và nợ thuế để tiến hành bù trừ các khoản nợ thuế xuất nhập khẩu tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ, nếu Công ty TNHH Nam Thái Bình vẫn còn thừa tiền thuế, thì Cục Hải quan Lạng Sơn xác nhận số thuế nhập khẩu còn được hoàn gửi Cục Hải quan Hải Phòng.

Cục Hải quan Hải Phòng căn cứ xác nhận của Cục Hải quan Lạng sơn và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế hàng nhập khẩu của Công ty, thì tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào đúng số còn nợ thuế nhập khẩu, phù hợp với quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ cho Cục Hải quan Lạng Sơn để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Nam Thái Bình biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Hải Phòng, Lạng Sơn để được giải quyết cục thể.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5323 TCHQ/KTTT ngày 23/10/2003 của Tổng cục Hải quan về việc bù trừ tiền thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.039
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238