Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5317/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5317/TCHQ-KTTT
 V/v: Giá tính thuế xe ô tô Trung Quốc sản xuất

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Tỉnh Hà Giang

Trả lời công văn số 524/CHQ-NV và công văn số 525/CHQ-NV ngày 27/10/2006 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về giá tính thuế mặt hàng xe ô tô Trung Quốc sản xuất của Công ty TNHH Phả Lại và Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp ô tô Trường Thanh.

Căn cứ Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; Công văn số 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/7/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp của Công ty TNHH Phả Lại, yêu cầu Cục Hải quan Hà Giang căn cứ chế độ quy định, hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu, các thông tin dữ liệu đã thu thập, xem xét giải trình của Công ty, để xác định đúng mức giá các loại xe do Công ty nhập khẩu.

2. Đối với trường hợp của Công ty TNHH Trường Thanh, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể tại công văn số 4996/TCHQ-KTTT ngày 23/10/2006. Yêu cầu Cục Hải quan Hà Giang căn cứ hướng dẫn tại công văn trên, kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu, để xác định mức giá phù hợp với loại xe do Công ty nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan Hà Giang biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5317/TCHQ-KTTT ngày 06/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế mặt hàng xe ô tô Trung Quốc sản xuất của Công ty TNHH Phả Lại và Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp ô tô Trường Thanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.249

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!