Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5315/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5315/TCHQ-KTTT
V/v: thời hạn ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2006

Kính gửi:

- Cục Hải Quan Hải Phòng
- Công Ty Tnhh Nhà Nước Một Thành Viên Công Nghiệp Tàu Thủy Bến Kiền
(An Hồng – An Dương - Hải Phòng)

Trả lời công văn số 6320/HQHP-PNV ngày 23/10/2006 của Cục Hải quan Hải Phòng đề nghị kéo dài thời gian ân hạn nộp thuế đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để đóng tàu xuất khẩu của Công ty TNHH nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Bến Kiền, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.2.1.1, Mục III, Phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có đủ thời gian hoàn thành tàu mới xuất khẩu theo hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài; Tổng cục Hải quan đồng ý áp dụng thời gian ân hạn nộp thuế kéo dài hơn 9 tháng đối với máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu do Công ty TNHH nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Bến Kiền nhập khẩu phục vụ đóng tàu mới, cụ thể như sau:

TT

Tờ khai hải quan

Ngày, tháng

Thuế nhập khẩu (VNĐ)

Thời gian gia hạn nộp thuế

1

1819/NK/SXXK

25/05/2005

827.743.334

30/03/2007

2

2278/NK/SXXK

23/06/2005

62.434.429

30/03/2007

3

1918/NK/SXXK

10/05/2006

20.916.000

30/03/2007

4

2056/NK/SXXK

17/05/2005

400.053.360

30/03/2007

5

2102/NK/SXXK/ĐTGC

19/05/2006

260.438.125

30/03/2007

6

2218/NK/SXXK

26/05/2006

37.880.675

30/03/2007

7

2293/NK/SXXK

31/05/2006

149.824.500

30/03/2007

8

2487/NK/SX/ĐTGC

13/06/2006

107.383.650

30/03/2007

9

2496/NK/SX/ĐTGC

13/06/2006

129.872.093

30/03/2007

Công ty TNHH nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Bến Kiền có trách nhiệm nộp đủ thuế trong thời gian gia hạn. Trường hợp quá thời hạn trên Công ty chưa nộp thuế, thì ngoài việc bị xử phạt chậm nộp, nếu thời hạn chậm nộp quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế, Công ty sẽ bị cưỡng chế làm thủ tục hải quan theo quy định; đồng thời không được hưởng thời gian ân hạn cho các lô hàng nhập khẩu vật tư, nguyên liệu sản xuất xuất khẩu đóng tàu cho các lô hàng tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5315/TCHQ-KTTT ngày 06/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc kéo dài thời gian ân hạn nộp thuế đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để đóng tàu xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.412

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!