Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5315/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 15/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5315/TCHQ-GSQL
V/v: xe ôtô phục vụ trong sân golf, loại 4 chỗ ngồi có phải là xe ôtô vận chuyển hành khách không
 

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Bộ thương mại

Để giải quyết vướng mắc trong việc xử lý xe ôtô phục vụ trong sân golf loại 4 chỗ ngồi đã qua sử dụng nhập khẩu, ngày 30.11.2005 Tổng cục Hải quan đã tổ chức cuộc họp gồm có đại diện của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công nghiệp, Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Hiệp hội kỹ sư ôtô Việt Nam (Tổng cục Hải quan có mời nhưng Bộ Thương mại không có người dự họp) để xin ý kiến về việc xác định xe ôtô phục vụ trong sân golf, loại 4 chỗ có phải là xe “ôtô vận chuyển hành khách” hay không. Tại cuộc họp này, đại diện của các cơ quan trên đều thống nhất khẳng đinh:

1. Xe ôtô phục vụ trong sân golf, loại 4 chỗ là xe chuyên dùng, tốc độ tối đa của xe là 35 km/giờ, không phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng, không được đăng ký lưu hành trên đường và không phải là xe ôtô chở khách. Vì vậy, xe ôtô phục vụ trong sân golf, loại 4 chỗ ngồi đã qua sử dụng không phải là “xe vận chuyển hành khách” nên không thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04.4.2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005.

2. Các quy định hiện hành đối với mặt hàng này còn nhiều vấn đề chưa rõ, chưa thống nhất với quy định chuyên ngành. Ví dụ: Tiêu chuẩn Việt Nam về phương tiện giao thông đường bộ - kiểu - thuật ngữ và định nghĩa chia xe ôtô chở người thành hai loại “ôtô con” và “ôtô khách”, trong đó, “xe ôtô con là xe có số chỗ ngồi bao gồm cả chỗ người lái không nhiều hơn 9” và “xe ôtô khách là xe có số chỗ ngồi bao gồm cả chỗ ngồi người lái từ 10 người trở lên”, nhưng Quyết định 46/2001/QĐ-TTg lại quy định “xe ôtô vận chuyển hành khách” dẫn đến các cách hiểu khác nhau khi thực hiện. Đề nghị Bộ Thương mại khi xây dựng chính sách cho giai đoạn tới cần làm rõ vấn đề này.

Là cơ quan quản lý Nhà nước về chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa, đề nghị Bộ Thương mại có ý kiến về vấn đề trên để Tổng cục Hải quan có cơ sở hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT, Bộ Công nghiệp;
- Cục CSGTĐBĐS, Cục Đăng kiểm VN;
- Hiệp hội kỹ sư ôtô Việt Nam;
- Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng;
- Cục HQ Hải Phòng;
- Lưu: VT, GS (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5315/TCHQ-GSQL ngày 15/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xe ôtô phục vụ trong sân golf, loại 4 chỗ ngồi có phải là xe ôtô vận chuyển hành khách không

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.840

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.16.173