Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5314/TCHQ-KTTT về việc giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5314/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5314/TCHQ-KTTT
V/v:  Giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi:

- Công ty Đầu tư Xây dựng & Thương mại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (ICT)
(29 Lê lợi, P.4, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT)
- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4994/UBND-VP ngày 30/08/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Công văn số 33/CV.ICT ngày 22/8/2006 của Công ty đầu tư Xây dựng và Thương mại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đề nghị xem xét giải quyết nợ thuế tồn đọng đối với DNNN khi chuyển đổi Cổ phần hóa. Về vấn đề này, ngày 24/12/2004 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6258/TCHQ-KTTT gửi Công ty yêu cầu bổ sung hồ sơ để xem xét, xóa nợ thuế 02 lô sắt phế liệu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Để có cơ sở xem xét, giải quyết đề nghị xóa nợ thuế của Công ty, yêu cầu Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bổ sung một số thủ tục kèm với tài liệu hoàn tất các nội dung đã đề cập tại công văn số 6258/TCHQ-KTTT gửi về Tổng cục Hải quan:

- Quyết toán thuế và xác nhận của cơ quan Thuế về số thuế nợ đọng lũy kế đến thời Điểm cổ phần hóa;

- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp có số lũy kế đến thời Điểm cổ phần hóa;

- Bản xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp tại thời Điểm cổ phần hóa;

- Bản tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh;

- Tài liệu chứng minh doanh nghiệp hiện đang lỗ, không có khả năng nộp thuế nợ đọng lô hàng 5.000 tấn sắt phế liệu xuất khẩu trên.

2. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Cục Thuế địa phương để kiểm tra, xác nhận số nợ thuế của doanh nghiệp, có ý kiến chính thức bằng văn bản; Đồng thời, gửi toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế cho Tổng cục Hải quan của đối tượng xóa nợ thuế do cổ phần hóa theo đúng quy định tại Thông tư 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002.

Trong thời gian chưa có ý kiến xử lý, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được làm thủ tục XNK hàng hóa bình thường với một số Điều kiện sau đây:

- Công ty phải có cam kết bằng văn bản sẽ thực hiện quyết định cuối cùng của Bộ Tài chính về số nợ thuế tồn đọng nêu trên.

- Ngoài số nợ 1.973.122.631 đồng, Công ty không có Khoản nợ thuế quá hạn nào khác và Công ty đáp ứng đủ Điều kiện để được nhập khẩu hàng hóa;

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Công ty được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5314/TCHQ-KTTT về việc giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.917
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116