Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5306/TCHQ-KTTT ngày 23/10/2003 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu

Số hiệu: 5306/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 23/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5306/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần TM đơn vị XNK Bách Việt
(19 Đặng Dung - P.Tân Định - Quận I - TP.HCM)

 

Trả lời công văn số 18 CV ngày 01 tháng 7 năm 003 của Công ty Cổ phần TM đơn vị XNK Bách Việt về việc áp giá tính thuế mặt hàng phụ tùng bếp gia nhập khẩu tại tờ khai số: 3284/NKD-KV1 ngày 27 tháng 01 năm 2003, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ bảng giá ban hành kèm theo quyết định số 149/2002/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đó mặt hàng phụ tùng bếp ga không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá và thuộc thẩm quyền xây dựng giá của Cục Hải quan địa phương nếu mặt hàng thực nhập chưa được quy định giá tại các bảng giá do Bộ ban hành. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã căn cứ nguyên tắc áp giá để xây dựng và áp giá tính thuế đối với lô hàng nêu trên là đúng quy định.

Căn cứ công văn số 6436/TCHQ-KTTT ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Tổng cục Hải quan theo đó đối với các trường hợp mức giá xây dựng tại các bảng giá hoặc các quyết định giá bổ sung chưa phù hợp với thực tế thì doanh nghiệp có quyền chứng minh tính trung thực khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng tại các Cục Hải quan địa phương.

Trường hợp không đủ các điều kiện theo quy định thì doanh nghiệp phải nộp thuế theo mức giá đã xây dựng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5306/TCHQ-KTTT ngày 23/10/2003 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.941
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202