Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5305/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 14/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5305/TCHQ-GSQL
V/v: TTHQ đối với hàng hóa nhập khẩu theo hành lý của khách NC

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 1052/HQĐN-NV ngày 3/11/2005 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo hành lý của khách nhập cảnh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn số 3999/TCHQ-GSQL ngày 30/9/2005, Tổng cục Hải quan cho phép Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được vận dụng thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu quy định tại Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính để làm thủ tục cho hàng hóa nhập khẩu theo hành lý của khách nhập cảnh.

Để tránh ách tắc khi giải quyết thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu theo hành lý của khách nhập cảnh, Tổng cục Hải quan chấp thuận đề xuất của Cục Hải quan Đồng Nai nêu tại công văn số 1052/HQĐN-NV nêu trên. Việc chậm nộp tờ khai hành lý xuất nhập cảnh CHY-2000 thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Nghị định 101/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5305/TCHQ-GSQL ngày 14/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo hành lý của khách nhập cảnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.333

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3