Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5301/TCHQ-GSQL năm 2019 về mã loại hình đối với hàng đưa vào cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5301/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 19/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5301/TCHQ-GSQL
V/v mã loại hình đối với hàng đưa vào cửa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1308/HQLC-NV ngày 05/7/2019 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về giải quyết vướng mắc thủ tục hải quan hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện trên hệ thống VNACCS chưa có mã loại hình riêng đối với hàng hóa tạm nhập khẩu đưa vào cửa hàng miễn thuế, do vậy yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lào Cai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện:

(1) Về mã loại hình: khai báo theo mã loại hình G13;

(2) Về khai báo các thông tin liên quan đến địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế: thực hiện theo hướng dẫn tại chỉ tiêu thông tin số 1.68 Phần ghi chú, mẫu số 01 tờ khai điện tử nhập khẩu Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính: “(3) Trường hợp mã loại hình không h trợ khai báo vận chuyn kết hợp thì khai các thông tin sau: thời gian, tuyến đường, cửa khu đi và đến, mã địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế”.

Cục Hải quan tỉnh Lào Cai căn cứ các thông tin trên tờ khai hải quan tại ô Phần ghi chú để thực việc kiểm tra, giám sát kiểm soát hàng hóa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Tổng cục (để theo dõi);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5301/TCHQ-GSQL năm 2019 về mã loại hình đối với hàng đưa vào cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


307

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116