Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 530/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng hàng hóa bị tịch thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 530/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 23/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 530/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT hàng hóa bị tịch thu

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hải Phòng.

Trả lời công văn số 13991/HQHP-TXNK ngày 25/10/2018 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng đề nghị hướng dẫn về việc thuế GTGT hàng hóa bị tịch thu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xử lý thuế GTGT đối với hàng tịch thu đã nộp thuế, ngày 31/8/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5797/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan TP.Hải Phòng (bản chụp gửi kèm).

2. Về việc áp dụng thuế GTGT đối với lô hàng bị tịch thu (chưa nộp thuế GTGT):

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 thì:

- Điều 158 quy định: Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật.

- Khoản 6 Điều 237 quy định: Tài sản bị tịch thu bị chấm dứt quyền sở hữu

Căn cứ Điều 2, Điều 3 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì:

“Điều 2. Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Điều 3. Đối tượng chịu thuế

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này

Điều 4. Người nộp thuế

Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là người nhập khẩu)”.

Theo đó, trường hợp hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH kỹ thuật thương mại VMH chưa được thông quan hoặc giải phóng hàng, vẫn trong khu vực giám sát của cơ quan hải quan, chưa nộp thuế, bị tịch thu theo Quyết định số 2155/QĐ-TTTV ngày 4/9/2018 của Ủy ban nhân dân TP.Hải Phòng thì quyền sở hữu của doanh nghiệp đối với hàng hóa đó đã chấm dứt (Công ty không còn là đơn vị nhập khẩu và kinh doanh tại Việt Nam đối với hàng hóa bị tịch thu này) nên không phải nộp thuế GTGT.

Về việc nhập liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung, đề nghị Cục Hải quan TP.Hải Phòng thực hiện như trường hợp tờ khai hủy.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hải Phòng biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC, Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 530/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng hàng hóa bị tịch thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.999

DMCA.com Protection Status
IP: 54.85.57.0