Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 53/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu AJ, JV

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Phúc đáp công văn số 333/HQBD-GSQL ngày 28/01/2011 của đơn vị đề nghị xem xét, xác định tính hợp lệ của C/O mẫu AJ và JV do Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cấp, Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định (về overleaf note) tại Phụ lục 7 và 8 Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT ngày 08/12/2008 về Quy chế xuất xứ AJCEP, Phụ lục 6 và 7 Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18/05/2009 về Quy chế xuất xứ VJEPA, đối với trường hợp hàng hóa đạt xuất xứ có hàm lượng giá trị khu vực/nội địa từ 40% trở lên thì tiêu chí xuất xứ được ghi là RVC tại ô số 6 trên C/O mẫu AJ hoặc LVC tại ô số 5 trên C/O mẫu JV, không yêu cầu phải ghi cụ thể tỉ lệ % hàm lượng xuất xứ của hàng hóa.

- Tổng cục Hải quan đã thông báo mẫu C/O form AJ và JV do Phòng thương mại & Công nghiệp Nhật Bản cấp, đồng thời có hướng dẫn một số đặc biệt cơ bản để kiểm tra các loại C/O này tại công văn số 7461/TCHQ-GSQL ngày 09/12/2009.

Cục Giám sát quản lý trả lời để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 53/GSQL-TH ngày 25/02/2011 vướng mắc C/O mẫu AJ, JV do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.117
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74