Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 53/GSQL-GQ4 năm 2017 vướng mắc C/O mẫu KV do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 53/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu KV

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 2576/HQBRVT-GSQL ngày 26/8/2016 của Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình bày vướng mắc liên quan đến C/O mẫu KV số tham chiếu 001-16-0413011 do Hàn Quốc cấp ngày 07/6/2016, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

- Hàng hóa có mã HS là 2710.12.14, nằm trong danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) tại Phụ lục II Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương.

- Căn cứ quy định về cách ghi tiêu chí xuất xứ trên C/O mẫu KV (phần Overlcaf Notes ở mặt sau C/O) tại Phụ lục VI Thông tư số 40/2015/TT-BCT đối với hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ quy định tại danh mục PSR thì cách ghi “CTC” tại ô số 8 của C/O cấp cho hàng hóa trên là phù hợp.

- Tổng cục Hải quan cũng đã tiến hành xác minh và nhận được công hàm của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O Hàn Quốc xác nhận tính hp lệ của C/O mẫu KV dẫn trên.

Do đó, đề nghị Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét chấp nhận C/O số tham chiếu 001-16-0413011 nếu không có nghi ngờ nào khác.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL);
(Đ/c: Tầng 14-17 Petro Vietnam Tow
er,
S
1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM)
- Lưu: VT,
TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 53/GSQL-GQ4 năm 2017 vướng mắc C/O mẫu KV do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


628

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91