Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5298/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5298/TCHQ-KTTT
V/v: thời gian ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi:- Cục Hải Quan Hải Phòng
- Công Ty Tnhh Nhà Nước Một Thành Viên Đóng Tàu Bạch Đằng
(Số 3 Phan Đình Phùng – Tp. Hải Phòng)

Trả lời công văn số 6392/HQHP ngày 26/10/2006 của Cục Hải quan Hải Phòng, công văn số 50/VTVK ngày 23/10/2006 của Công ty TNHH nhà nước một thành viên đóng tàu Bạch Đằng về việc thời gian ân hạn nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 4633/TCHQ-KTTT ngày 03/10/2006 của Tổng cục Hải quan về việc cho phép Công ty TNHH nhà nước một thành viên đóng tàu Bạch Đằng được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu nhập khẩu phục vụ đóng tàu mới. Do sơ suất trong khâu đánh máy của Công ty nên một số tờ khai có sự nhầm lẫn về số tờ khai, số tiền thuế nhập khẩu. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra lại hồ sơ gốc, nếu đúng như trình bày tại công văn 50/VTVK nêu trên, thì đồng ý điều chỉnh lại theo đề nghị của Công ty.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như công văn số 4633/TCHQ-KTTT nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình AnVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5298/TCHQ-KTTT ngày 03/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc thời gian ân hạn nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.283

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!