Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5285/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5285/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý thuế hàng thủy sản tái nhập

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan tỉnh An Giang

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0926/HQAG-NV ngày 8/11/2005 của Cục Hải quan tỉnh An Giang báo cáo về việc thực hiện công văn số 3498/TCHQ-KTTT ngày 31/8/2005, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Xét thực tế các lô hàng thủy sản tái nhập do có nghi ngờ nhiễm hóa chất cấm của nước nhập khẩu, doanh nghiệp chủ động thu hồi, không có văn bản thỏa thuận trả lại hàng của phía nước ngoài, sau đó đã xử lý, tái chế và xuất khẩu cho doanh nghiệp khác, không còn hàng để trưng cầu giám định của cơ quan quản lý chuyên ngành về thủy sản theo hướng dẫn tại công văn số 3498/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan, nếu trên cơ sở khai báo, cam kết của doanh nghiệp và thực tế hàng hóa, cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu có đủ cơ sở để xác định hàng nhập khẩu trở lại phù hợp với hồ sơ lô hàng xuất khẩu ban đầu và hàng tái chế, đã thực tái xuất phù hợp với hồ sơ hàng tái nhập, thì Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan An Giang tại công văn trên.

2- Trường hợp vì các lý do khác lý do sản phẩm nghi ngờ nhiễm hóa chất cấm, doanh nghiệp chủ động thu hồi các lô hàng thủy sản đã xuất khẩu nên không thể cung cấp giấy từ chối nhận hàng của phía nước ngoài, doanh nghiệp có trách nhiệm chứng minh nguyên nhân dẫn đến việc phải thu hồi hàng đã xuất khẩu và có văn bản cam kết, trên cơ sở đó cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu kiểm tra thực tế hàng hóa và bộ hồ sơ lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu để xử lý từng trường hợp cụ thể.

3- Về chứng từ thanh toán không thể hiện đúng số tiền trên hợp đồng và hóa đơn: Nếu số tiền chênh lệch giảm là do hàng kém chất lượng hay do nguyên nhân khác mà hai bên mua, bán có thỏa thuận về việc giảm giá thì phải có văn bản thỏa thuận về việc giảm giá giữa hai bên. Các trường hợp khác doanh nghiệp phải chứng minh đã yêu cầu người mua thanh toán số tiền thiếu nhưng người mua vẫn không thanh toán số tiền còn lại thì chấp nhận chứng từ thanh toán do doanh nghiệp xuất trình.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan An Giang biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5285/TCHQ-KTTT ngày 13/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng thủy sản tái nhập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.301

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167