Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5284/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5284/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế đối với hàng hư hỏng, gửi bù

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2005

Kính gửi : Công ty phụ tùng và tư vấn Ôtô

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 17/11/2005 của Công ty TNHH phụ tùng và tư vấn ôtô về việc đề nghị xử lý hoàn thuế đối với hàng nhập khẩu gửi bù cho hàng hóa bị hư hỏng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại mục III phần D Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Trường hợp lô hàng kính chắn gió nhập khẩu của Công ty bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, bốc xếp (hàng hóa còn nằm trong sử giám sát, quản lý của cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Hải quan), có lý do xác đáng thì Cục Hải quan địa phương xem xét và ra quyết định giảm thuế căn cứ vào mức độ tổn thất, hư hỏng đã được giám định và hồ sơ có liên quan. Đối với số hàng hóa gửi bù, Công ty có trách nhiệm nộp đủ số thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng theo thông báo của cơ quan Hải quan.

Đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Chi cục Hải quan cửa khẩu Gia Lâm để được giải quyết cụ thể theo quy định hiện hành.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Công ty Phụ tùng và tư vấn ôtô biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5284/TCHQ-KTTT ngày 13/12/2005 của Tổng Cục Hải quan về việc đề nghị xử lý hoàn thuế đối với hàng nhập khẩu gửi bù cho hàng hóa bị hư hỏng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.636

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!