Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5280/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5280/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý thuế nhập khẩu
hàng hóa gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 750/CHQQT-NV ngày 24/11/2005 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng tạm nhập, tái xuất và hàng sản xuất xuất khẩu, khi xuất khẩu gửi vào kho ngoại quan; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính ban hành quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu, thì Hải quan cửa khẩu xác nhận thực xuất vào tờ khai hàng hóa xuất khẩu khi hàng hóa đã thực xuất khẩu qua cửa khẩu.

Trường hợp, hàng kinh doanh theo phương pháp tạm nhập – tái xuất và hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, đã hoàn thành thủ tục hải quan gửi kho ngoại quan để chờ tái xuất và xuất khẩu sản phẩm thì chưa được coi là hàng hóa đã thực xuất khẩu. Do vậy, cả hai trường hợp trên không được thanh khoản thuế theo quy định tại Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị được biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5280/TCHQ-KTTT ngày 13/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng tạm nhập, tái xuất và hàng sản xuất xuất khẩu, khi xuất khẩu gửi vào kho ngoại quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.297

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9