Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5270/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 10/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5270/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện Biểu thuế XNK

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 1450/HQHN-KS ngày 26.8.2010 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về vướng mắc trong phân loại thiết bị điện tại hai nhóm hàng 8535 và 8536 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 9.6.2010, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3001/TCHQ-GSQL hướng dẫn phân loại hàng hóa là thiết bị điện thuộc nhóm 8535 và 8536. Theo đó: nhóm 8536 là các thiết bị điện được thiết kế cho điện áp trên 1000V và nhóm 8536 là các thiết bị điện được thiết kế cho điện áp không quá 1000V. Người sử dụng có thể dùng các thiết bị điện được thiết kế cho điện áp trên 1000V cho các thiết bị máy móc làm việc dưới 1000V và sử dụng các thiết bị điện thiết kế không quá 1000V cho các thiết bị trên 1000V.

Trường hợp cơ quan hải quan không xác định được bằng mắt thường thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.2, Điều 14, Mục 3, Chương II, Thông tư 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5270/TCHQ-TXNK ngày 10/09/2010 vướng mắc thực hiện Biểu thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.047

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!