Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 527/GSQL-GQ2 năm 2016 về xuất khẩu phế liệu, phế thải có chứa vàng thu được sau quá trình sản xuất sản phẩm do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 527/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 19/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 527/GSQL-GQ2
V/v xuất khẩu phế liệu, phế thải

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam
(Đ/c: KCN Yên Bình
I, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên)

Trả lời công văn số SEMV2016031401 ngày 24/03/2016 của Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam (SEMV) về việc xuất khẩu phế liệu có chứa vàng thu được sau quá trình sản xuất sản phẩm, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về thực hiện hoạt động xuất khẩu phế liệu, phế thải thu được từ quá trình sản xuất sản phẩm, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã hướng dẫn Công ty tại Điểm 1 công văn số 1661/GSQL-GQ2 ngày 30/12/2015. Theo đó lưu ý Công ty nếu phế liệu, phế thải thu được là chất thải nguy hại thì việc xuất khẩu ra nước ngoài còn phải thực hiện theo đúng quy định tại Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các phế thải nguy hiểm và việc tiêu hủy chúng mà Việt Nam là thành viên.

Riêng về phế liệu, phế phẩm có chứa vàng đề nghị Công ty căn cứ thêm quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc về nội dung này thì liên hệ với trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được hướng dẫn cụ thể./.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả li để Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c
áo);
- Lưu: VT
, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 527/GSQL-GQ2 năm 2016 về xuất khẩu phế liệu, phế thải có chứa vàng thu được sau quá trình sản xuất sản phẩm do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


808

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144