Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 527 BKH-ĐTNN ngày 02/02/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xác nhận máy móc thiết bị nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được

Số hiệu: 527BKH-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Lê Đình ân
Ngày ban hành: 02/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 527 BKH-ĐTNN
V/v xác nhận máy móc thiết bị nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được

Hà Nội, ngày 02 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty Cấp nước Bình An
(xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn thư ngày 5 tháng 1 năm 2004 của Công ty cấp nước Bình an xin xác nhận số máy móc, thiết bị Công ty đã nhập khẩu trong năm 1999, 2000 để tạo tài sản cố định thuộc loại trong nước chưa sản xuất được. về việc này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  có ý kiến như sau:

1. Theo văn bản pháp luật áp dụng vào thời điểm 1999, 2000 (cụ thể Điều 4 Nghị định 28/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và điểm 4, mục II, Phần A Thông tư 89/1998/BTC-TT của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 28/1998/NĐ-CP), đối với số máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của Công ty nhập khẩu trước thời điểm Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục máy móc thiết bị trong nước đã sản xuất được theo Quyết định 214/1999/QĐ-BKH ngày 26 tháng 4 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công ty phải có xác nhận của Bộ, cơ quan chủ quản chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh về loại máy móc, thiết bị nhập khẩu của Công ty thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.

2. Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục máy móc thiết bị thuộc loại trong nước đã sản xuất được (theo Quyết định 214/1999/QĐ-BKH ngày 26 tháng 4 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư), thì Danh mục này có giá trị thay thế thủ tục xác nhận của Bộ, cơ quan chủ quản chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh theo yêu cầu của Thông tư 89/1998/TT-BTC .

Do vậy, đối với số máy móc thiết bị nhập khẩu của Công ty sau thời điểm 26/4/1999 thì chỉ càn căn cứ vào Danh mục nêu trên mà không cần xác nhận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hay của cơ quan nào khác.

Đề nghị Công ty báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để được xem xét miễn thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật hiện hành.

Thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Đình Ân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 527 BKH-ĐTNN ngày 02/02/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xác nhận máy móc thiết bị nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.264
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123