Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5268/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 07/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5268/TCHQ-TXNK
V/v phân loại đầu nối điện

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Tng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số đơn vị hải quan và doanh nghiệp về việc thực hiện phân loại, xác định mã số đối với mặt hàng có tên khai báo “cầu đấu dây”, “đầu nối điện”, tên tiếng Anh là “terminal” và “cầu đấu khối”, “khối đầu nối điện”, tên tiếng Anh là “terminal block”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

n cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; thì:

1. Mặt hàng “đầu nối cho dây dẫn và cáp (terminal), dùng cho điện áp không quá 1.000 V”, thuộc mã số 8536.90.12 nếu là loại có dòng điện dưới 16A hoặc mã số 8536.90.19 nếu là loại khác.

2. Mặt hàng “khối đầu nối cho dây dẫn và cáp (terminal block), dùng cho điện áp không quá 1.000 V” hiện chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện phân loại, xác định mã số và đang lấy ý kiến của các cơ quan chuyên ngành, Ban thư ký ASEAN (Nhóm đặc trách AHTN).

Đ nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát hồ sơ nhập khẩu các các doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị và xử lý:

- Nếu mặt hàng là “đầu nối điện, loại một đầu nối (terminal)”, thực hiện phân loại theo nội dung điểm 1 nêu trên và các thủ tục hải quan tiếp theo đúng quy định.

- Nếu mặt hàng là “khối đầu nối điện, loại nhiều đầu nối (terminal block)”, thực hiện tổng hợp hồ sơ, báo cáo số liệu cụ thể về số lượng tờ khai, mã số khai báo, mã số điều chỉnh (nếu có), số thuế nhập khẩu đã thu.

Báo cáo gửi về Cục Thuế XNK trước ngày 15/06/2016.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (M.Hương) (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5268/TCHQ-TXNK ngày 07/06/2016 về phân loại đầu nối điện do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.572

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.176.39