Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5261/TCHQ-TXNK năm 2014 giải quyết khiếu nại về áp thuế nhập khẩu linh kiện lắp ráp xe máy năm 2012 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5261/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 14/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5261/TCHQ-TXNK
V/v giải quyết khiếu nại của Cty Suzuki VN

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- Tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản văn phòng Hồ Chí Minh (JETRO).
(115, Nguyễn Huệ, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2413/BKHĐT-QLKKT ngày 23.4.2013 của Bộ Kế hoạch và đầu tư chuyển văn bản ngày 28.3.2014 của Tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản văn phòng Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc liên quan đến áp thuế nhập khẩu linh kiện lắp ráp xe máy năm 2012 của Công ty TNHH Suzuki Việt Nam; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11.11.2011, ngày 12.3.2014, Tổng cục Hải quan đã có Phiếu chuyển số 2499/PC-TCHQ chuyển công văn số 181213/CVHQ ngày 18.12.2013 của Công ty TNHH Việt Nam Suzuki phản ánh không đồng ý với việc phân loại của Cục Hải quan Đồng Nai đối với linh kiện CKD để sản xuất xe gắn máy do Công ty nhập khẩu cho Cục Hải quan Đồng Nai xử lý giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định.

- Đề nghị Công ty trực tiếp liên hệ với Cục Hải quan Đông Nai để làm việc cụ thể.

- Yêu cầu Cục Hải quan Đồng nai xem xét và giải quyết việc khiếu nại theo đúng quy định. Trường hợp còn vướng mắc, có văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan để xem xét cụ thể.

Tổng cục Hải quan xin thông báo để Bộ Kế hoạch và đầu tư và Tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản văn phòng Hồ Chí Minh (JETRO) biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Suzuki Việt Nam; (để p/hợp)
- Cục Hải quan Đồng Nai; (để p/hợp)
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5261/TCHQ-TXNK năm 2014 giải quyết khiếu nại về áp thuế nhập khẩu linh kiện lắp ráp xe máy năm 2012 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.898

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157