Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5258/TCHQ-TXNK năm 2013 trả lời vướng mắc hàng hóa miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5258/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 05/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5258/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc hàng hóa miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 1987/HQHN-TXNK ngày 16/7/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc báo cáo vướng mắc hàng hóa miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 10 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, thì đối với hàng hóa đã được xác định thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu nhưng thay đổi mục đích sử dụng hoặc được phép thay đổi mục đích sử dụng thì chậm nhất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thực tế chuyển đổi mục đích sử dụng, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai số tiền thuế phải nộp, số tiền phạt chậm nộp (nếu có) theo quy định.

Căn cứ quy định tại khoản h Điều 18 Thông tư số 194/2010/TT-BTC, thì đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế sau đó sử dụng hoặc được phép sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn thuế trước đây thì thời hạn phải nộp số tiền thuế đã được miễn thuế, tiền phạt (nếu có) là mười ngày kể từ ngày bắt đầu hết thời hạn phải kê khai số tiền thuế phải nộp do việc thay đổi mục đích sử dụng theo hướng dẫn tại khoản 8 Điều 10 Thông tư này.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 96 Thông tư số 194/2010/TT- BTC, thì căn cứ để xác định thời điểm có sự thay đổi mục đích sử dụng: là ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng; chứng từ tài liệu thể hiện thời gian thay đổi mục đích sử dụng để làm căn cứ xác định thời điểm có sự thay đổi mục đích sử dụng; ngày đăng ký tờ khai hải quan trước đây.

Trường hợp Công ty TNHH Havis đã bị thu hồi Giấy phép đầu tư theo Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 28/5/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ, sau ngày này, Công ty phải tiến hành thủ tục thanh lý và nộp thuế đối với hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu chuyển đổi mục đích sử dụng. Thời điểm thay đổi mục đích sử dụng căn cứ vào ngày ghi trên văn bản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Phú Thọ thông báo cho Công ty TNHH Havis về việc tịch thu và xử lý chiếc xe Hyundai 3,5 tấn. Đối tượng nộp thuế là Công ty TNHH Havis. Trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Phú Thọ đã thực hiện quyền xử lý tài sản thì Ngân hàng có trách nhiệm nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5258/TCHQ-TXNK năm 2013 trả lời vướng mắc hàng hóa miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.895

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241