Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5251/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 13/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5251/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng
hóa NK theo loại hình KD

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Công ty TNHH NN Một thành viên XNK sản phẩm cơ khí
(Địa chỉ: 37 Tràng Thi – Tp. Hà Nội)

Trả Lời Công Văn Số 779/Xnk Ngày 17/11/2005 của Công ty TNHH NN Một thành viên XNK sản phẩm cơ khí về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với mặt hàng điều hòa nguyên chiếc nhập khẩu theo loại hình kinh doanh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại công văn số 3441/TCHQ-GSQL ngày 26/7/2004 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu, thì chỉ các mặt hàng là nguyên liệu, vật tư dùng trong sản xuất mới áp dụng quy định tại Khoản 3, Mục III Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

Mặt hàng nhập khẩu của Công ty là điều hòa nguyên chiếc nhập theo loại hình kinh doanh, do đó, theo quy định tại công văn số 3441/TCHQ-GSQL dẫn trên, thì Công ty không được đăng ký tờ khai tại Cục Hải quan Hải Phòng và kiểm tra thực tế tại Chi cục Hải quan Gia Lâm. Công văn số 4111/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2005 chỉ áp dụng đối với lô hàng là 21 cục trong thuộc lô hàng 25 bộ điều hòa nguyên chiếc theo hợp đồng số MMX-LGE-071405-02 ngày 14/7/2005.

Tổng cục Hải quan trả lời để Qúy Công ty được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hải Phòng;
- Cục Hải quan Hà Nội;
- Lưu: VT, GQ(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5251/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với mặt hàng điều hòa nguyên liệu chiếc nhập khẩu theo loại hình kinh doanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.492

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214