Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5250/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 13/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5250/TCHQ-GSQL
V/v: hàng quá cảnh xin gửi kho ngoại quan tại Hải Phòng

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Công ty cổ phần vận tải và thương mại
(Địa chỉ: số 4 Ngô Quyền, TP Hà Nội)
 

Trả lời công văn số 409/ĐTPT-CV ngày 28/11/2005 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại về việc xin được gửi hàng quá cảnh vào kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 điều 34 Nghị định 101/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Hải quan quy định về hàng hóa đưa vào, đưa ra và lưu giữ, bảo quản trong kho ngoại quan thì hàng hóa quá cảnh được phép gửi kho ngoại quan (trừ hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu) để chờ xuất cảnh sang nước thứ ba. Vì vậy, Công ty muốn gửi hàng vào kho ngoại quan phải có hợp đồng thuê kho ngoại quan, văn bản gửi Chi cục Hải quan Yên Viên và Chi cục Hải quan nơi quản lý kho ngoại quan tại Hải Phòng xin gửi hàng vào kho ngoại quan để được hướng dẫn cụ thể thủ tục gửi hàng vào kho ngoại quan.

Tổng cục trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hà Nội;
- Cục Hải quan Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, GQ(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5250/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin được gửi hàng quá cảnh vào kho ngoại quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.222

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189