Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5248/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về kiểm tra sau thông quan gắn với Chỉ thị 20/CT-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5248/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 16/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5248/TCHQ-KTSTQ
V/v kiểm tra sau thông quan gắn với Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong tiến trình hội nhập và thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức thương mại thế giới, Luật Hải quan đã được xây dựng theo hướng chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro, thông quan điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan. Do đó, để đảm bảo yêu cầu quản lý của ngành Hải quan cần đẩy mạnh và tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan để khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu tuân thủ pháp luật. Hoạt động kiểm tra sau thông quan được quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 (từ Điều 77 đến Điều 80). Cụ thể, tại Điều 78 Luật Hải quan quy định 3 trường hp kiểm tra sau thông quan:

+ Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan và các quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Kiểm tra trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro;

+ Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của người khai hải quan.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan theo pháp luật gắn với thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Cục trưởng các Cục Hải quan tỉnh, thành phố công khai kế hoạch kiểm tra đánh giá tuân thủ đối với các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý. Trường hp doanh nghiệp được kiểm tra đánh giá tuân thủ có sự chồng chéo, trùng lặp với cơ quan thanh tra, kiểm tra khác thì các Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Kiểm tra sau thông quan) để xử lý.

2. Đối với trường hợp kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm và dấu hiệu rủi ro thì tập trung đánh giá rõ rủi ro, dấu hiệu vi phạm để đảm bảo thực hiện việc kiểm tra được chính xác và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm.

3. Tuyên truyền giải thích cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn nhận thức về công tác kiểm tra sau thông quan theo Luật Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo đcác Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Cục KTSTQ (để t/h);
- Lưu: VT, KTSTQ (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5248/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về kiểm tra sau thông quan gắn với Chỉ thị 20/CT-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.757

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104