Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5248/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 12/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5248/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắt tồn tại qua Hội nghị doanh nghiệp
 

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan Hà Nội

Trả lời Công văn số 1454 ngày 16/9/2005 của Cục Hải quan Hà Nội báo cáo những vướng mắc tồn tại qua hội nghị doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về đề nghị cho phép thành lập cảng thông quan ICD: Hiện nay, các điều kiện thành lập ICD đã được đưa vào Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung. Do vậy, vấn đề này sẽ được xem xét khi Nghị định, Thông tư được ban hành.

2/ Về việc không được chuyển khẩu qua đường Bưu điện do loại h2nh nhập khẩu, trước mắt, tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành. Tổng cục sẽ nghiên cứu để quy định tại Thông tư hướng dẫn Nghị định mới thay thế NĐ 101, có hiệu lực từ 01/01/2006.

Về vướng mắc đối với lô hàng nhầm cốt, lạc hướng vào TP Hồ Chí Minh, nếu cảng đích ghi trên vận tải đơn là Nội Bài thì lô hàng được chuyển càng bình thường.

3/ Về việc đăng ký tờ khai 01 lần, hiện Tổng cục đang dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan bổ sung, sửa đổi, vấn đề này sẽ được hướng dẫn cụ thể tại các văn bản áp dụng từ năm 2006.

4/ Về việc mua gỗ của doanh nghiệp nhập khẩu để tái xuất khẩu, theo quy định tại Thông tư số 62/2001/TT-BNN ngày 05/6/2001 của Bộ NN&PTNT thì phải có bản sao tờ khai hải quan nhập khẩu do Hạt Kiểm lâm nơi doanh nghiệp bán xác nhận, đã trừ lùi khối lượng bán trên tờ khai. Liên quan đến thủ tục đối với gỗ xuất nhập khẩu, Tổng cục đã có văn bản trao đổi với Bộ NN&PTNT, trước mắt vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

5/ Về việc doanh nghiệp bán hàng miễn thuế phải photo tờ khai nhập cảnh khi bán hàng miễn thuế ở cửa khẩu nhập cảnh: Tổng cục đang nghiên cứu báo cáo Bộ sửa đổi một số nội dung QĐ số 77/2004/QĐ-BTC cho phù hợp với công tác quản lý và tình hình thực tế.

6/ Về thủ tục miễn thuế đối với hàng quà tặng có giá trị dưới 1 triệu hoặc trên 1 triệu nhưng tổng số thuế phải nộp không quá 50.000 đồng của cá nhân được miễn thuế. Tổng cục Hải quan đã trao đổi ý kiến với Vụ Chính sách thuế và thống nhất sửa đổi theo hướng: đối với hàng quà biếu, quà tặng thuộc đối tượng trên được miễn thuế nhập khẩu, không phải thực hiện thủ tục, hồ sơ xét miễn thuế. Tuy nhiên, trong thời gian chờ Thông tư mới có hiệu lực, đề nghị Cục Hải quan Hà Nội hướng dẫn Chi cục Hải quan Bưu điện thực hiện theo quy định tại Thông tư 87.

7/ Về thủ tục nộp thuế đối với hàng xuất khẩu có điều kiện, đề nghị Cục Hải quan Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp gửi văn bản kiến nghị Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan để xem xét trả lời cụ thể.

8/ Về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các trường hợp xe ôtô tải kiểu dáng du lịch đã chuyển đổi công năng thành xe chở người phải truy thu thuế TTĐB, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản trả lời riêng.

Tổng Cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Hà Nội biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GQ (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5248/TCHQ-GSQL ngày 12/12/2005 của Tổng Cục Hải quan về việc vướng mắt tồn tại qua Hội nghị doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.349

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!