Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5247/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5247/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý thuế NK lô hàng nhập khẩu
bù hàng tái xuất chất lượng kém  

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi:  

Bộ quốc phòng  
Cục hải quan thành phố hà nội
Công ty điện tử tin học hóa chất (elinco
)
(Số 8 Láng Hạ, TP.Hà Nội)

 Trả lời công văn số 5610/BQP ngày 26/10/2006 của Bộ Quốc phòng và công văn số 331/XNK-ELIN ngày 12/9/2006 của Công ty Điện tử Tin học Hóa chất v/v xin miễn thuế nhập khẩu lô hàng thiết bị trong Hệ thống tổng đài do phía Nhà cung cấp nước ngoài thay thế để phục vụ trực tiếp cho quốc phòng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 03/8/2006, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1456/QĐ-TCHQ miễn thuế nhập khẩu cho Hệ thống tổng đài đa dịch vụ của Công ty Điện tử Tin học Hóa chất nhập khẩu ủy thác cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Theo trình bày của Công ty, khi đưa thiết bị trên vào lắp đặt sử dụng, Công ty phát hiện một phần thiết bị trong hệ thống bị hỏng nặng, Công ty đã yêu cầu phía Nhà cung cấp nước ngoài phải bồi thường, thay thế toàn bộ số thiết bị hỏng. Nhà cung cấp đã chấp nhận; do vậy Công ty đã làm thủ tục tái xuất phần thiết bị hỏng theo tờ khai số 46/XK/TX/NB ngày 14/8/2006 và làm thủ tục nhập khẩu số thiết bị được bồi thường theo tờ khai số 05/NK/NT-NB ngày 6/9/2006 tại Chi cục Hải quan Nội Bài. Số thuế nhập khẩu đã tính cho số thiết bị nhập khẩu thay thế là: 444.983.000 đồng. Công ty xin được miễn thuế nhập khẩu số hàng nhập khẩu thay thế.

Xét tình hình thực tế nêu trên và ý kiến đề nghị của Bộ Quốc phòng tại công văn số 5610/BQP ngày 26/10/2006 và Công ty ELINCO tại công văn số 331/XNK-ELIN ngày 12/9/2006; Tổng cục Hải quan đồng ý miễn thuế nhập khẩu cho số thiết bị nhập khẩu được bồi thường theo tờ khai số 05/NK/NT-NB ngày 06/9/2006 tại Chi cục Hải quan sân bây Nội Bài; Giao Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ hồ sơ lưu tại đơn vị làm thủ tục thanh khoản thuế cho doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Bộ Quốc phòng, Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công ty Điện tử Tin học Hóa chất được biết, thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5247/TCHQ-KTTT ngày 01/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xin miễn thuế nhập khẩu lô hàng thiết bị trong Hệ thống tổng đài do phía Nhà cung cấp nước ngoài thay thế để phục vụ trực tiếp cho quốc phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.288

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!