Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5245/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5245/TCHQ-KTTT
V/v: thời hạn ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2006

Kính gửi:

-Công ty TNHH thực phẩm AMADA (Biên Hòa - Đồng Nai
-Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 0110-06 ngày 16/10/2006 của Công ty TNHH thực phẩm Amada (MST: 3600603809) về việc đề nghị được làm thủ tục nhập khẩu và áp dụng thời hạn ân hạn thuế 275 ngày đối với các lô hàng nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày thì hiện nay Công ty còn nợ thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu của 210 tờ khai với số tiền thuế là 67.033.931.086 đồng; trong đó, nợ cưỡng chế là 42.795.628.071 đồng, nợ quá hạn là: 3.579.098.939 đồng, nợ trong hạn là: 20.659.204.076 đồng. Công ty đã nộp hồ sơ và đang chờ thanh Khoản thuế với số tiến 53.082.809.242 đồng, số tiền còn lại là 13.951.121.844 đồng chưa nộp hồ sơ thanh Khoản vì đang vướng mắc về chứng từ thanh toán.

Căn cứ Điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan; Điểm 1 công văn số 4028/BTC-TCHQ ngày 28/3/2006 của Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Công ty về việc thị trường nguyên liệu đang khan hiếm, đồng thời tháo gỡ khó khăn tạm thời để đáp ứng hợp đồng xuất khẩu đã ký, Tổng cục Hải quan đồng ý để công ty được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa đến 31/12/2006 và các lô hàng nhập sản xuất xuất khẩu được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, với Điều kiện: Công ty phải nộp hồ sơ thanh Khoản thuế nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu nêu trên trước 31/12/2006. Trường hợp sau ngày 31/12/2006 công ty không đáp ứng các Điều kiện nêu trên thì không được làm thủ tục nhập khẩu và các tờ khai nhập khẩu tiếp theo không được áp dụng thời hạn thuế 275 ngày.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty thực phẩm Amada biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5245/TCHQ-KTTT ngày 01/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị được làm thủ tục nhập khẩu và áp dụng thời hạn ân hạn thuế 275 ngày đối với các lô hàng nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.294

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!