Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5244/QLD-ĐK 2018 danh mục nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không phải cấp phép

Số hiệu: 5244/QLD-ĐK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 26/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5244/QLĐ-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) tại công văn số 221116/RMV ngày 22/11/2017 về việc công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo đế các cơ sở biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (ht).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 5244/QLD-DK ngày 26/3/2018 của Cục Quản lý Dược)

TT

Tên thuốc (1)

SĐK (2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy) (3)

Tên NSX (4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối….) (5)

Tiêu chuẩn dược chất (6)

Tên NSX nguyên liệu (7)

Địa chỉ NSX nguyên liệu (8)

Nước sản xuất (9)

1

V.Rohto Dryeye

VD-21160- 14

06/12/2019

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Hydroxyethylcellulose

USP 39

Sumitomo Seika Chemicals Co., Ltd.

5-33 4-Chome, Kitahama, Chuo-ku, Osaka

Nhật

2

Deep Heat Rub Plus

VD-24034- 15

17/12/2020

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Methyl Salicylate

JP16

NOVACYL établissement Roussillon

Rue Gaston Monmousseau 38150 - Roussillon

Pháp

3

Deep Heat Rub Plus

VD-24034- 15

17/12/2020

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

1-Menthol

JP16

Takasago International Corporation

Địa chỉ nhà máy sản xuất: 1 Ebitsuka, Iwata City, Shizuoka, 438-0812
Văn phòng đại diện: Nissei Aroma Square 17F, 5-37-1, Kamata, Ohta-ku, Tokyo,144-8721

Nhật

4

V.Rohto Lycée

VD-26016- 16

15/11/2021

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Tetrahydrozoline Hydrochloride

JPC 2002

S.I.M.S.S.r.l. (Societe Italiana Medicinali Scandicci)

Loc. Filarone 50066 Reggello (FI)

Ý

5

V.Rohto Lycée

VD-26016- 16

15/11/2021

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Tetrahydrozoline Hydrochloride

JPC 2002

Okami Chemical Industry Co., Ltd.

78 Emba, Makishimacho, Uji-shi, Kyoto, 611-0041

Nhật

6

V.Rohto Lycée

VD-26016- 16

15/11/2021

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Zjnc Sulfate

JP16

Tomita Pharmaceutical Co.,Ltd.

85-1, Maruyama, Akinokami, Seto-cho, Naruto, Tokushima 771-0360, Japan.

Nhật

7

V.Rohto Lycée

VD-26016- 16

15/11/2021

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Chlorpheniramine Maleate

JP16

Kongo Chemical Co., Ltd.

No.3 Himata, Toyama, 930-0912

Nhật

8

V.Rohto Lycée

VD-26016- 16

15/11/2021

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Cyanocobalamin

JP16

Sanofi Aventis

Tokyo Opera City Tower, 3-20-2, Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku

Nhật

9

V.Rohto Lycée

VD-26016- 16

15/11/2021

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Pyridoxine Hydrochloride

JP16

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300

Trung Quốc

10

V.Rohto Lycée

VD-26016- 16

15/11/2021

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Potassium L-Aspartate

JPC 2002

KK.Nissei Kagaku Kogyosho

4699-1 Miniminagata, Maki, Anpachi- cho, Anpachi-gun, Gifu

Nhật

11

Extra Deep Heat

VD-26615- 17

02/06/2022

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Methyl Salicylate

JP16

NOVACYL établissement Roussillon

Rue Gaston Monmousseau 38150 - Roussillon

Pháp

12

Extra Deep Heat

VD-26615- 17

02/06/2022

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

1-Menthol

JP16

Takasago International Corporation

Địa chỉ nhà máy sản xuất: 1 Ebitsuka, Iwata City, Shizuoka, 438- 0812
Văn phòng đại diện: Nissei Aroma Square 17F, 5-37-1, Kamata, Ohta-ku, Tokyo, 144-8721

Nhật

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5244/QLD-ĐK ngày 26/03/2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


986

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!