Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5243/QLD-ĐK 2018 danh mục nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không phải cấp phép

Số hiệu: 5243/QLD-ĐK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 26/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5243/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp sổ đăng ký

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Euvipharm-Thành viên tập đoàn F.I.T tại công văn số 65/2018/CV-EV ngày 14/03/2018 về việc công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (ht).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 5243/QLD-ĐK ngày 26/3/2018 của Cục Quản lý Dược)

TT

Tên thuốc (1)

SĐK (2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy) (3)

Tên NSX (4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối….) (5)

Tiêu chuẩn dược chất (6)

Tên NSX nguyên liệu (7)

Địa chỉ NSX nguyên liệu (8)

Nước sản xuất (9)

1

GATANIN 500 mg

VD-9394- 09

8/1/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm- Thành viên tập đoàn F.I.T

N-Acetyl DL- Leucin

NSX

Ningbo Yuanfa Bioengineering Co.,Ltd-China

Fanshidu Village, Jiangshan, Yinzhou District, Ninbo, China

China

2

PIMERAN

VD-9404- 09

8/1/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm- Thành viên tập đoàn F.I.T

Metoclopramid hydroclorid

BP 2013

Ipca Laboratoies Limited

Office: 48, Kandivli Industrial Estate, Kandivli (West) Mumbai - 400 067.
Corporate Office: 1142 AB, Kandivli Industrial Estate, Kandivli (West) Mumbai - 400 067.

India

3

EULEXCIN 500

VD-11017- 10

8/1/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm- Thành viên tập đoàn FI.T

Cephalexin monohydrat

BP 2016

NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical Co., Ltd, China

No. 18, Yangzi Road, Shijiazhuang Economic & Technological Development Zone, Hebei, P.R. China

China

4

SPIRAMYCIN 3 MIU

VD-12260- 10

8/1/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm- Thành viên tập đoàn F.I.T

Spiramycin

EP 8

Topfond Pharmaceutical Co., Ltd

1199 Jiaotong Road (West). Yicheng District Zhumadian, Henan Province China 463000

China

5

TUSSINPLEX - E

VD-13801- 11

29/12/2018

Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm- Thành viên tập đoàn Valeant

Dextromethorphan HBr

USP 38

Wockhardt Ltd- India

Plot No 138. GIDC Estate, Ankleshwar-393002, Dist. Bharuch, Gujarat, India

India

6

TUSSINPLEX - E

VD-13801- 11

29/12/2018

Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm- Thành viên tập đoàn Valeant

Clorpheniramin maleat

BP 2015

supriya LifesciencecLtd - india

A-5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Tal.-Khed. Dist.- Ratnagiri, Pin: 415 722, Maharashtra

India

7

TUSSINPLEX - E

VD-13801- 11

29/12/2018

Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm- Thành viên tập đoàn Valeant

Guaifenesin

USP 38

Zhejiang Haizhou Pharmaceutical Co., Ltd

Yunxi Road 147,Jiaojiang,Taizhou,Zhejiang,China

China

8

ALPHA CHYMOTRYPSIN

VD-16529- 12

5/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm- Thành viên tập đoàn F.I.T

Chymoptrypsin

USP 37

Shanghai Linzyme Biosciences Ltd

688-10, Minshen RD, Xinqiao, songjang, Shanghai 201612, China

China

10

EXITIN 1 g

VD-19342- 13

10/9/2018

Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm- Thành viên tập đoàn F.I.T

Cefoxitin natri

USP 30

Livzon Syntpharm Co.,Ltd

Wanhai Zuhai FTZ, Zhuhai, Guanggong, China

China

11

EPICEF 1 g

VD-19866- 13

8/11/2018

Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm- Thành viên tập đoàn F.I.T

Hỗn hợp vô trùng Cefpirom sulfat và natri carbonat

NSX

Livzon Syntpharm Co.,Ltd

Wanhai Zuhai FTZ, Zhuhai, Guanggong, China

China

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5243/QLD-ĐK ngày 26/03/2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp sổ đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


866

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!