Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 524/GSQL-GQ1 2018 vướng mắc khai báo gộp tên hàng

Số hiệu: 524/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 28/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 524/GSQL-GQ1
V/v khai báo gộp tên hàng

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH MHI Aerospace Việt Nam.
(Đ/c: Lô N-8, Khu công nghiệp Thăng Long, xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số MHI-MHIVA 02 ngày 02/02/2018 của Công ty TNHH MHI Aerospace Việt Nam về việc khai báo gộp tên hàng, tiếp theo công văn số 239/GSQL-GQ1 ngày 25/01/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty tại công văn số MHI-MHIVA ngày 22/12/2017 thì Công ty thực hiện thủ tục tạm nhập tái xuất hàng hóa là phương tiện quay vòng mặt hàng hộp các tông và hộp nhựa thuộc trường hợp quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ. Do vậy, Công ty không thể thực hiện khai báo gộp các loại hộp các tông, hộp nhựa là phương tiện quay vòng trên tờ khai hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH MHI Aerospace Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 524/GSQL-GQ1 ngày 28/02/2018 về khai báo gộp tên hàng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.270

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.218.145
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!