Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5235/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 12/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5235/TCHQ-GSQL
V/v: NK vỏ hộp mực máy in có in sẵn chữ “made in Vietnam”

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 1235/HQĐN ngày 02/12/2005 của Cục Hải quan Đồng Nai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc Công ty TNHH Shirasaki Việt Nam yêu cầu nhà sản xuất tại Malaysia cung cấp nắp và vỏ hộp mực máy in có đúc, dập sẵn ký hiệu “made in Vietnam” được coi là nhập khẩu bao bì thương phẩm của hàng hóa. Bao bì này dùng để chứa đựng hàng hóa và được lưu thông cùng với hàng hóa nên được coi là có cùng xuất xứ với hàng hóa mà nó chứa đựng. Hàng hóa trong trường hợp cụ thể này là ribbon, là nguyên liệu chính của sản phẩm hộp mức máy in nếu được sản xuất tại Việt Nam theo đúng quy định tại Giấy phép đầu tư thì được coi là gia công chế biến đủ và đảm bảo tiêu chuẩn công nhận xuất xứ Việt Nam.

Đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai kiểm tra hoạt động của Công ty. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và xem xét làm thủ tục cho lô hàng theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Đồng Nai biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC;
- Lưu: VT, GSQL(02 bản
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5235/TCHQ-GSQL ngày 12/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu vỏ hộp mực máy in có in sẵn chữ “made in Vietnam”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.561

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!