Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5232/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5232/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2005

Kính gửi :

- Công ty TNHH thương mại quốc tế Thành Hoàng
(Tổ 106 - Phường Cẩm Phú - Thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 216/CV ngày 21/11/2005 của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Thành Hoàng về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng Ôxít magiê nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định hướng dẫn tại Luật thuế GTGT số 07/2003/QH11 ngày 17/06/2003; Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Điểm 2.20, Mục II, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và Điểm 11, Mục II, Phần A Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003; Điểm 6 Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/06/2004 của Bộ Tài chính thì: mặt hàng Magiê oxít có công thức hóa học là MgO, thuộc mã số 2519.90.00 thộc đối tượng chịu thuế GTGT theo mức thuế suất 5% (năm phần trăm).

Trường hợp mặt hàng do Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Thành Hoàng nhập khẩu nếu xác định được đúng tên là Magiê oxít có công thức hóa học là MgO như nêu trên thì có thuế suất thuế GTGT là 5% (năm phần trăm).

Tổng Cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Thành Hoàng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Hải quan Quảng Ninh
(Chi cục HQ cửa khẩu Móng Cái)
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5232/TCHQ-KTTT ngày 12/12/2005 của Tổng Cục Hải quan về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng Ôxít magiê nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.486

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!