Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5223/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5223/TCHQ-GSQL
V/v mở lại tờ khai tái xuất đã hết hiệu lực

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty CP XNK Châu Á Thái Bình Dương
(Đ/c: Đường Quang Trung, KĐT Tây Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh)

 

Trả lời công văn số 48/CV2010 ngày 16/8/2010 của Công ty trình bày về việc xin mở lại những tờ khai tái xuất mặt hàng quần áo đã qua sử dụng theo các tờ khai số 16133/TX ngày 22/7/2010; số 16137/TX ngày 23/7/2010; số 16132/TX ngày 22/7/2010 và số 16134/TX ngày 22/7/2010 được mở tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KVIII, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 18 Luật Hải quan; Điều 27, Điều 37 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KVIII và xuất trình bản chính các tờ khai dẫn trên có xác nhận của Chi cục Hải quan Móng Cái đã giám sát đưa toàn bộ lô hàng này vào kho, các biên bản giám sát của Chi cục Hải quan Móng Cái liên quan để được giải quyết thủ tục tái xuất đối với những lô hàng này;

2. Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KVIII tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, tiến hành hủy các tờ khai dẫn trên. Đối với tờ khai tái xuất được đăng ký mới tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KVIII, Công ty nộp để Chi cục Hải quan Móng Cái kiểm hóa toàn bộ lô hàng tạm nhập đảm bảo phải tái xuất hết ra khỏi Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hải Phòng;
- Cục Hải quan Quảng Ninh;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5223/TCHQ-GSQL ngày 09/09/2010 về mở lại tờ khai tái xuất đã hết hiệu lực do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.405

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!