Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5214/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5214/TCHQ-KTTT
V/v: xin miễn thuế nhập khẩu
hàng tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  

Công ty HHCP cơ điện Đại Tân
(Khu CN Nhơn Trạch I, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 210/ĐT-2005 ngày 2.12.2005 và 208/ĐT-2005 của Công ty HHCP cơ điện Đại Tân về việc xin hoàn thuế nhập khẩu các lô hàng tạm nhập tái xuất tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch, Cục Hải quan Đồng Nai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22.12.1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28.8.1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì: Hàng tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu được xét hoàn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu khi tái nhập, thuế xuất khẩu khi tái xuất. Cơ quan có thẩm quyền xét hoàn thuế là Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi hàng hóa được làm thủ tục tạm nhập tái xuất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty HHCP cơ điện Đại Tân biết và nộp hồ sơ xin hoàn thuế đúng cơ quan có thẩm quyền.

(Xin gửi kèm bộ hồ sơ xin hoàn thuế của công ty).

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5214/TCHQ-KTTT ngày 09/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin hoàn thuế nhập khẩu các lô hàng tạm nhập tái xuất tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch, Cục Hải quan Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.257

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214