Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5212/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5212/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn thuế cho các lô hàng
khai sai loại hình tờ khai

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005 

 

Kính Gửi Các Cục Hải Quan: Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hải Phòng, Tp. Hà Nội, Tp. Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai

 

Ngày 28/7/2005 Tổng cục Hải quan có công văn số 2994 TCHQ/KTTT hướng dẫn xử lý hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng khai báo sai loại hình tờ khai. Sau hơn 4 tháng thực hiện, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo nội dung sau:

- Tại đơn vị đã xử lý hoàn thuế cho bao nhiêu trường hợp khai sai loại hình tờ khai theo hướng dẫn tại công văn trên.

- Việc phối hợp kết hợp với Cục thuế địa phương trong việc kiểm tra hồ sơ, chứng từ kế toán trước khi hoàn.

- Báo cáo các vướng mắc và các kiến nghị khi thực hiện nội dung hướng dẫn tại công văn trên.

Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan (Vụ KTTT-XNK) trước ngày 25/12/2005.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2), KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5212/TCHQ-KTTT ngày 09/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế cho các lô hàng khai sai loại hình tờ khai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.366

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.236