Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 521/BCT-CN năm 2019 về thời hạn xuất khẩu đối với Công văn 3110/BCT-CNNg do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 521/BCT-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 22/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 521/BCT-CN
V/v về thời hạn xuất khẩu đối với Công văn số 3110/BCT-CNNg

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Khoáng sản Thành An

Trả lời Công văn số 02/CV-TA ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Công ty TNHH Khoáng sản Thành An về việc đề nghị xác nhận hiệu lực của Văn bản số 3110/BCT-CNNg ngày 08 tháng 4 năm 2016, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Việc giải quyết xuất khẩu 10.000 tấn quặng đuôi hỗn hợp titan, hàm lượng 15% ≤ TiO2 ≤ 35%; 5% ≤ ReO ≤ 10%; 10% ≤ ZrO2 ≤ 15% cho Công ty TNHH Khoáng sản Thành An theo nội dung văn bản số 3110/BCT-CNNg ngày 08 tháng 4 năm 2016 trước thời điểm ban hành Văn bản số 1922/TTg-CN ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (cho phép xuất khẩu đối với chủng loại khoáng sản trong nước không có nhu cầu sử dụng theo Điều 6 Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương, được sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương). Do vậy, Công ty TNHH Khoáng sản Thành An được phép xuất khẩu, không hạn chế về thời gian xuất khẩu và không thuộc đối tượng điều chỉnh nêu tại Văn bản số 1922/TTg-CN ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương đề nghị Công ty TNHH Khoáng sản Thành An thực hiện việc xuất khẩu khoáng sản đảm bảo đúng theo nội dung Công văn số 3110/BCT-CNNg ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Bộ Công Thương và các quy định khác của pháp luật liên quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ
trưng (để b/c); .
- Tổng Cục Hải quan;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
- Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 521/BCT-CN năm 2019 về thời hạn xuất khẩu đối với Công văn 3110/BCT-CNNg do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.697

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210