Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5204/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5204/TCHQ-KTTT
V/v: giá tính thuế hàng NK

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2005 

 

 

Kính gửi :

- Cục hải quan thành phố Hà Nội 
- Công ty TNHH Panasonic Home Appliances Việt Nam 
 (Số: Khu CN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả Lời Công Văn Số: Phav-301105, Ngày 30 Tháng 11 Năm 2005 Của Công Ty Tnhh Panasonic Home Appliances Việt Nam, Về Việc Áp Giá Tính Thuế Linh Kiện Tủ lạnh (nắp đậy hộp tụ điện và hộp đựng tụ điện) nhập khẩu theo tờ khai số: 1378/NKD ngày 20/9/2005 và 1315/NKD ngày 09/09/2005 tại Chi cục Hải quan KCN Thăng Long, Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2, phần I, chương IV Thông tư số: 118/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định nội dung trình tự giải quyết khiếu nại về quyết định xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Panasonic Home Appliances biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để được giải quyết theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5204/TCHQ-KTTT ngày 08/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc áp giá tính thuế linh kiện tủ lạnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.385

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222