Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5200/QLD-ĐK 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải cấp phép nhập khẩu

Số hiệu: 5200/QLD-ĐK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 26/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5200/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 160).

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- TP.ĐKT Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- Phòng QLKD (để phối hợp);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK(N).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐĂNG KÝ THUỐC
 Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU ĐỢT 160
(Đính kèm công văn số 5200 /QLD-ĐK ngày 26 tháng 03 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc (1)

SĐK (2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy) (3)

Tên NSX (4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …) (5)

Tiêu chuẩn dược chất (6)

Tên NSX nguyên liệu (7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8)

Nước sản xuất (9)

Epirubicin Bidiphar 50

QLĐB-666-18

22/02/2020

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Epirubicin hydrochloride

EP 7

Synbias Pharma Ltd.

Krepilshchikov Str. 181, 83085 Donetsk, Ukraine.

Ukraine.

Ozanier 500mg

GC-293-18

22/02/2023

Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông)

Levofloxacin hemihydrat

USP37

Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd

333 Jiangnan road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang province, 322118, P.R, China

China

BOSGYNO PLUS

VD-28861-18

22/02/2023

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Metronidazole

BP 2014

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

No.8 Fengshan Road, Industrial and Economic Development Zone, Luotian County, Huanggang City,

China

HYYR

VD-28913-18

22/02/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Erlotinib hydrochloride

NSX

Arcadia Biotechnology Ltd

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 200011,P.R.China

China

LEFVOX-250

VD-28915-18

22/02/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Levofloxacin hemihydrate

NSX

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO.,LTD.

8F22 Buynow Technology Mansion, #23 Jiaogong Road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013

China

MEIRARA

VD-28918-18

22/02/2023

Công ty CPDP Đạt vi Phú

Letrozole

USP 38

BEIJING LUNARSUN PHARMACEUTI CAL CO.,LTD

C1 - 802, Yangguangguangchang No.68, Anli Road, Chaoyang District, 100101, Beijing

China

VENUTEL-20

QLĐB-662-18

22/02/2020

Đạt vi Phú

Temozolomide

USP 38

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD

4th Floor, Block C, Vantone Center, No.189 Daguan Road Hangzhou, Zhejiang, China, 310015

China

Ametifen Codeine Forte

VD-29056-18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Codeine phosphate hemihydrate

BP 2013

Alcaliber S.A.

Avda. Ventalomar, 1 – Poligono Industrial 45007 Toledo – ESPANA (SPAIN)

Spain

Padolgine

VD-29064-18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Codeine phosphate hemihydrate

EP 8.0

Johnson Matthey Macfarlan Smith.

10 Wheatfield Road, Edinburgh EH11 2QA, United Kingdom

UK

Tydol codeine

VD-29070-18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Codeine phosphate hemihydrate

EP 7

Alcaliber S.A.

Avda. Ventalomar, 1 – Poligono Industrial 45007 Toledo – ESPANA (SPAIN)

Spain

CIPROFLOXA CIN 500mg

VD-29190-18

22/02/2023

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA

Ciprofloxacin Hydrochloride

USP 34

SHANGYU JINGXIN PHARMACEUTI CAL CO., LTD.

No. 31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Provine, P.R. China, 312369

China

METHADON

VD-29185-18

22/02/2023

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA

Methadon hydroclorid

EP 7

SIEGFRIED LTD

Untere Bruehlstrasse4 4800 Zofingen, Switzerland

Switzerland

Aminazin

VD-29222-18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Chlorpromazine HCl

BP 2013

Changzhou Nanjiang Medical & Chemical Co., Ltd

Lvtang Line, Xinbei, Changzhou, Jiangsu, China

China

Vincurium

VD-29228-18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Atracurium Besylate

USP 38

Sicor Società Italiana Corticosteroidi S.r.l

Via Terazzano 77, 20017, Rho (Milan) Italy

Italy

Vinphazin

VD-29236-18

22/02/2023

công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Metronidazole

BP 2013

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd

No.8 Fengshan Road, Industrial And Economic Development Zone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province, China

China

Epirubicin Bidiphar 50

QLĐB-666-18

22/02/2020

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Epirubicin hydrochloride

EP 7

Synbias Pharma Ltd.

Krepilshchikov Str. 181, 83085 Donetsk, Ukraine.

Ukraine.

Etoposid Bidiphar

VD-29306-18

22/02/2023

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Etoposide

USP 38

Sicor Societa Italianna Corticosteroidi S.r.l

Tenula S.Alessandro, 13048, Santhia (Vercelli), Italy

Italy

Levofloxacin Kabi

VD-29316-18

22/02/2023

Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar

Levofloxacin hemihydrat

USP 35

Quimica Sintetica, S.A.

S/Dulcinea, s/n; 28805 Alcalá de Henares- Madrid-Spain

Spain

Colirex 3MIU

VD-29376-18

22/02/2023

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Colistimethate sodium, sterile

USP 34

Axellia pharmaceuticals Aps

Dalslandsgade 11, 2300 Copenhagen S, Denmark

Denmark

VITACELL

VD-29375-18

22/02/2023

Công ty CP SPM

Mercaptopurine

BP 2013

RPG Life Sciences Limited

25, M.I.D.C Land, Thane- Belapur Road, Navi Mumbai 400 705, India.

India

Newvent-G

VD-28859-18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre

Salbutamol sulfate

USP 32

Orex Pharma Pvt Ltd

Pisal house, stadium road, nakwa compound, Nr Cidco Bus stop, Thane West, 400601

India

Tifoxan

VD-28937-18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Ofloxacin

EP 8.0

Chemo quimica sintetica, S.A

28805 Alcalá de henares- Madrid

Spain

Cetecociprocent 500

VD-29272-18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược Trung Ương 3.

Ciprofloxacin hydroclorid

USP 36

Zhejiang kangyu pharmaceutical Co., Ltd

No.8, Jiangnan West Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang, Province, China

China

Docolin

VD-29285-18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận

Salbutamol sulphate

BP 2014

Jayco Chemical Industries

W.E Highway, Next to Dodhia Petrol Pump, Kashi Mira, Post Mira, Dist. Thane-401 104, Maharashtra, India.

India

Lodegald-Cipro

VD-29418-18

22/02/2023

Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH)

Ciprofloxacin hydroclorid

USP 38

Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd

No. 6, Weiwu Road, Hangzhou Gulf, Shangyu Industrial Zone, Zhejiang, China

China

Lodegald-Met

VD-29419-18

22/02/2023

Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH)

Metronidazol

BP 2016

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 8, Fengshan Road, Industrial and economic Development Zone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province, China

China

Micersi 400

VD-29421-18

22/02/2023

Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH)

Metronidazol

BP 2016

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 8, Fengshan Road, Industrial and economic Development Zone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province, China

China

Hapacol Codein 30

GC-291-18

22/02/2023

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Codein phosphat hemihydrat

EP 8

Sanofi Chimie

Route d’Avignon, 30390 Aramon, France.

France

Quimoxi

VD-29390-18

22/02/2023

Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên

Moxifloxacin hydrocloride

BP 2014

Jiangsu Yongda Pharmaceutical Co., Ltd

No.5 North Gangqu road, Chunjiang town, New north area, Changzhou city, Jiangsu province

China

Ricoxin 750

VD-29460-18

22/02/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Ciprofloxacin HCl

USP 38

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co.,Ltd

31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province, PR

China

Colchicin-US

VD-29564-18

22/02/2023

Công ty TNHH US Pharma USA

Colchicin

USP 38

India Glycols Limited

Plot No.3-4, Pharmacity, Selaqui, 248197, Dehradun (Uttarakhand)

India

Oflomax

VD-29386-18

22/02/2023

Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh

Ofloxacin

DĐVN IV

Zhejiang Easi- Asia Pharmaceutical Co., Ltd

Economic Development zone of Sanmen County Zhejiang

China

Rvlevo 250

VD - 29540 - 18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Levofloxacin hemihydrat

USP 38

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd

No. 31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province, P.R. China 312369

P.R. China

Rvlevo 500

VD - 29541 - 18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Levofloxacin hemihydrat

USP 38

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd

No. 31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province, P.R. China 312369

P.R. China

Rvlevo 750

VD - 29542 - 18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Levofloxacin hemihydrat

USP 38

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd

No. 31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province, P.R. China 312369

P.R. China

Cinepark - D

VD-28776-18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Ofloxacin

EP

Quimica Sintetica S.A

C/Dulcinea, s/n, 28805 Alcala de Henares – Marid

Spain

Levofloxacine SaVi 500

VD-29109-18

22/02/2023

Công ty CPDP SaVi

Levofloxacin hemihydrate

USP 38

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay, Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province

P.R.China.

SaVi Moxifloxacin 400

VD-29123-18

22/02/2023

Công ty CPDP SaVi

Moxifloxacin hydrochloride

BP 2016

Orex Pharma Pvt. Ltd.

Phase-I, Plot No.B-5, M.I.D.C, Dombivli (E )

India

SaViCipro

VD-29125-18

22/02/2023

Công ty CPDP SaVi

Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate

BP 2013

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province, 312369

P.R.China

Tirodi

VD-29298-18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Ofloxacin

USP 37

Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co.,Ltd.

333 Jiangnan Road of Hengdian Town, Dongyang, 322118, Zhejiang

China

PARACOLD CODEIN EFFERVESCEN T

VD-29331-18

22/02/2023

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Codeine phosphate

DĐVN IV

Macfarlan Smith Ltd

10 Wheatfield Road, Edinburgh, EH 11 2QA

UK

Lamzidivir

VD-29500-18

22/02/2023

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Zidovudine

EP 8.2

Hetero Labs Limited

Unit-IX, Plot No.2, Hetero Infrastructure Ltd-SEZ, N.Narasapuram Village, Nakkapally Mandal, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh

India

Partamol-Codein

VD-29504-18

22/02/2023

Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Codeine phosphate hemihydrate

EP 8.0

T.M.O. (Toprak Mahsulleri Ofisi) Turkish Grain Board

AAF-Opium Alkaloids Plant 03310 Bolvadin/ Afyonkarahisar

Turkey

Aminazin 25mg

VD-28783-18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Chlorpromazine hydrochloride

BP 2012

Changzhou Nanjiang Medical & Chemical Co., Ltd

318, Kankar-Na-Muvada, Village-Derol, Tal, Kaloi, Dist, Panchmahal- 389320, Gujarat, India

India

Bi-Daphazyl

VD-28785-18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Metronidazol

BP 2016

Aarti Drugs Limited

Plot No. 2902, 2094, 2601 - 2605, 2509, G.I.D.C., Sarigam, Dist. Valsad - 396 155, India

India

Bi-Daphazyl

VD-28785-18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Metronidazol

BP 2016

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

Địa chỉ: No. 8 Fengshan Road, Industrial and Economic development zone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province, China

China

Daphazyl

VD-28787-18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Metronidazol

BP 2016

Aarti Drugs Limited

Plot No. 2902, 2094, 2601 - 2605, 2509, G.I.D.C., Sarigam, Dist. Valsad - 396 155, India

India

Daphazyl

VD-28787-18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Metronidazol

BP 2016

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

No. 8 Fengshan Road, Industrial and Economic development zone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province, China

China

Salzenbu

VD-28792-18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Salbutamol sulfate

BP 2016

Megafine Pharma (P) Ltd.

31-35 & 48- 51/201Lakhmapur, Dindori, Maharashtra 422202, India

India

Dermaderm

VD-28838-18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Tretinoin

USP 38

Jiangxi Hengxiang Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

Zibu Fine Chemical Industry Park, Wannian County, Jiangxi Province 335504, P.R. China.

China

Ciprofloxacin 500

VD-28888-18

22/2/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Ciprofloxacin HCl

USP 36

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd

No.31, Weisan Road, Shangyu City, Zhejiang province, P.R. China

China

Cloramphenicol 250

VD-28889-18

22/2/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Cloramphenicol

BP 2013

Century Pharmaceuticals Limited

406, World Trade Center, Sayajigunj Vadodara- 390005 Gujarat, India

India

Panagal Plus

VD-28894-18

22/2/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Tramadol hydroclorid

BP 2013

Aastrid International Pvt. Ltd.

247-248, Udyog Bhavan, Sonawala Lane, Goregaon (East), Mumbai 400063, India

India

Hytoxa 500mg

QLĐB-663-18

22/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Hydroxyurea

USP 35

Linyi Furui Fine Chemical Co., Ltd.

Linyi, Shandong 266000, China

China

Terpincold

VD-28955-18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Codeine

BP 2014

Temad Co. Active Pharmaceutical Ingredients

28th km of Karaj Makhsous Road, Tehran, Iran

Iran

Gurtab 500

VD-28984-18

22/2/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Secnidazol

IP 2010

Hangzhou Dawn Ray Pharmaceutical Co., Ltd

1018 Guangyin Building No.42E, Fengqi Road, Hangzhou, 310012 China

China

Pragibin

VD-28993-18

22/2/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Pyridostigmine Bromide

EP 8.0

Arevipharma GmbH

Meißner Straße 35, D - 01445 Radebeul, Germany

Germany

Fudcipro 500 mg

VD-29076-18

22/2/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Ciprofloxacin hydroclorid

USP 34

Zhejiang guobang pharmaceutical co., ltd

Wei wu road, fine chemical zone, shangyu, zhejiang, china.

China

Paclispec 100

QLĐB-665-18

22/02/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Paclitaxel

USP 35

Fujian South Pharmaceutical Co., Ltd

No.98 Dongxin Road, Xuefeng Town, Mingxi County, Fujian, 365200 P.R.China

China

Paclispec 30

VD-29174-18

22/2/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Paclitaxel

USP 38

Fujian South Pharmaceutical Co., Ltd

No.98 Dongxin Road, Xuefeng Town, Mingxi County, Fujian, 365200 P.R.China

China

Flagazyl

VD-29251-18

22/2/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Metronidazol

BP 2015

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co. LTD

No. 8 Fengshan Road, Industrial and Economic Development Zone, Huanggang city, Hubei Province China

China

Neo- Gynotab

VD-28929-18

22/2/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Metronidazole

BP2014

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd.

No.8 Fengshan Road, Industrial And Economic Development Zone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province China

China

Dorogyne F

VD-29398-18

22/2/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Metronidazole

BP 2016

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co.,Ltd.

No.8 Fengshan Road, Industrial and Economic Development Zone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province, China

China

Salbutamol 2 mg

VD-29401-18

22/2/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Salbutamol Sulphate

BP 2013

Jayco Chemical Industries

W.E. Highway, Next to Dodhia Petrol Pump, Kashi Mira, Post Mira Dist. Thane-401 104. Maharashtra, India

India

Vacolevo 250

VD-29290-18

22/02/2023

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Levofloxacin hemihydrate

USP 38

SHANGYU JINGXIN PHARMACEUTI CAL CO., LTD.

No.31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province

China

Pologyl

VD-29088-18

22/02/2023

Công ty CPDP Quảng Bình

Metronidazole

BP 2012

Hubei hongyuan pharmaceutical Co., Ltd. China

No.8 Fengshan Road, Luotian County, Huanggang City, Hubei China

China

Exazol

VD-29278-18

22/02/2023

Công ty CP Dược TW Mediplantex

Tinidazole

USP 37

Unidrug Innovative Pharma Technologies Ltd

Plot #84, Sector E, Sanwer Road, Indroe 452001

India

Cloromis F

VD-29277-18

22/02/2023

Công ty CP Dược TW Mediplantex

Bacitracin Zinc

USP 38

Lifecome Biochemistry Co., Ltd

No.19 Nanpu Ecological Industrial Park, Pucheng, Fujian, P.R China (353400)

China

Moxflacine

VD-29317-18

22/02/2023

Công ty CP Dược TW Mediplantex

Moxifloxacine hydrocloride

EP 8.0

Orex Pharma Pvt., Ltd

B-5, Phase I, MIDC, Dombivli (E) – Dist. Thane 421230, Maharashtra state

India

Antipylo

VD-28705-18

08/01/2023

Công ty CP Dược TW Mediplantex

Metronidazole

BP 2013

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co.,Ltd

No.8 Fengshan road, Industrial and Economic Development Zone, Luotian county, Huanggang city, Hubei Province

China

DI-ANTIPAIN

VD-29371-18

22/02/2023

Công ty CP SPM

Tramadol hydrochloride

BP2013

Inogent Laboratories Private Limited

28A, IDA, Nacharam Hyderabad 500 076, India

India

RIBATAGIN 500

VD-28833-18

22/02/2023

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Ribavirin

USP 38 (2015)

Jinan Mingxin Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 7 Three Road, Longshan High Tech Park, Zhangqiu, Shandong

China

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5200/QLD-ĐK ngày 26/03/2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 160) do Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.983

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!